Samhällsengagemang

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Jönköping

Vi arbetar för att förebygga bränder

Att undvika bränder är en vinst både för dig som kund och för miljön. Vi arbetar med rådgivning och besiktar samtliga villor med fastbränsleeldning för att förebygga bränder. Inom lantbruket erbjuder vi certifieringen "Säker Gård" som lägger fokus på el- och brandsäkerhet.

Det här gör vi för att minska bränder

Fokus på oskyddade trafikanter

Nu satsar Länsförsäkringar Jönköping på skadeförebyggande arbete inom trafiksäkerhet.
"Antalet skador bland oskyddade trafikanter ökar. Det här är en utveckling som vi måste hejda", säger skadeförebyggare Jonas Ander.

Oskyddade trafikanter

Årets matentreprenör

Länsförsäkringar Jönköping vill lyfta fram de personer som arbetar hårt för att vi ska ha bra mat på våra tallrikar. Det gör vi genom att dela ut vårt lokala pris: "Årets matentreprenör i Jönköpings län. Priset är på 20 000 kronor och ska gå till en aktör som uppfyller vissa kriterier.

Läs mer

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond