Barnförsäkring

Ge ditt barn en bra start i livet

Det räcker med födelsedatum om de fyra sista siffrorna saknas
Så behandlar vi personuppgifter

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om barnförsäkring

Våra barn är det dyrbaraste vi har. Många tror att hemförsäkringen och skolans försäkring skyddar barnen om de råkar ut för sjukdomar eller olycksfall. Så är det inte, alla barn behöver en egen försäkring.

Med vår barnförsäkring får barnet ett omfattande skydd som gäller vid både olycksfall och sjukdomar. Dygnet runt, året om. Det är en trygghet för hela familjen.

Ansök om barnförsäkring

Kontakta oss

Väntar du barn?

Få en trygg start och försäkra dig och ditt ofödda barn så tidigt som möjligt under graviditeten.

Se vår gravidförsäkring


Viktigt skydd i försäkringen

Försäkring hjälper dig och ger ekonomiskt stöd genom bland annat

 • betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • ersättning vid sjukhusvistelse
 • ersättning för ärr och kristerapi.

Försäkringen gäller dygnet runt, året om. Du kan försäkra ditt barn som inte fyllt 18 år.


Exempel på ersättning

Erik sju år kommer akut till sjukhuset, blir inskriven och får stanna i 14 dagar. Erik får diagnosen diabetes och behöver insulinbehandling. Därefter vårdas han hemma i 30 dagar.

Försäkringskassan beslutar att Eriks föräldrar får ett halvt vårdbidrag i två år och därefter en fjärdedels vårdbidrag i ytterligare fem år. Vi bedömer att Eriks diabetes ger en 15 procentig medicinsk invaliditet men att den inte kommer att påverka hans arbetsförmåga i framtiden.

Med vår barnförsäkring får Erik och hans föräldrar totalt cirka 604 175 kronor skattefritt.

 • Akutvårdsersättning – 698 kronor
 • Ersättning för sjukhusvistelse – 7 812 kronor
 • Ersättning för vård i hemmet – 16 740 kronor
 • Halvt kostnadsbidrag i två år – 102 300 kronor
 • En fjärdedels kostnadsbidrag i fem år – 127 875 kronor
 • Medicinsk invaliditetsersättning – 348 750 kronor

Exemplet bygger på att Eriks föräldrar har valt en försäkring som kostar cirka 200 kronor per månad och har ett försäkringsbelopp på 50 prisbasbelopp. 

Prisbasbeloppet 2019 är 46 500 kronor.

Se till att ha en bra försäkring även efter 25

En bra barnförsäkring ger även bra skydd till unga vuxna och därför ska du behålla den så länge du kan. Vår barnförsäkring gäller ända upp till du fyller 25 år.

När du sen fyller 25 år kan du fortsätta vara försäkrad hos oss utan någon ny hälsoprövning och då får du en sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna.


Villkor, förköpsinformation, hälsodeklaration mm

Här hittar du villkor, förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.

Köper du försäkringen här på webbplatsen betalas ingen ersättning eller provision för försäljningen till Länsförsäkringars anställda.


Så barnsäkrar du hemmet

En barnförsäkring ger en stor trygghet, men är något som vi hoppas att vi aldrig behöver utnyttja. Även om olyckor alltid kan inträffa, så vill vi såklart göra allt vi kan för att vårt barn ska vara så tryggt och säkert som möjligt.

Många olyckor sker i hemmet och det är bäst att förebygga skadorna i tid. Här ger vi dig tips på hur du barnsäkrar ditt hem.