Ekonomipodden

Ekonomipodden

I Länsförsäkringar Jönköpings ekonomipodd medverkar finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig. De tar upp aktuella ämnen inom finansmarknaden och omvärlden och reder ut olika begrepp.

Avsnitt 5 - Vad får en italiensk regeringskris för effekter på de finansiella marknaderna? (juni 2018)

I femte avsnittet pratar vår finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig om Italiens nya regering och dess påverkan på EU:s ekonomi, USA:s handelstullar samt vad man ska tänka på inför sommarens semesterperioder.

Avsnitt 4

I fjärde avsnittet pratar vår finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig, om den amerikanska turbulensen, handelstullar och spridningseffekter.

Avsnitt 3

I tredje avsnittet ger vår finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig en tillbakablick på 2017 och spanar framåt för 2018 både avseende börs och räntor. De ger också en långsökt men spännande förklaring på den amerikanska räntenivån.

Avsnitt 2

Andra avsnittet handlar om vad som har hänt på börsen och i omvärlden under sommaren och blickar framåt kring vad vi har att vänta av finansmarknaden i höst. Vad innebär det att Riksbanken återigen lämnar styrräntan oförändrad? Hur påverkar tropiska stormar och orkaner finansmarknaden? Detta är några av frågorna som finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig tar upp.

Avsnitt 1

Första avsnittet handlar om den unika situation vi upplever i svensk ekonomi med en negativ ränta i en högkonjunktur. Svensk ekonomi befinner sig i en högkonjunktur med en hög tillväxt och en stark utveckling på arbetsmarknaden. Både företag och hushåll är optimistiska om de kommande månaderna. Den inhemska ekonomin mår bra samtidigt som efterfrågan från omvärlden stärks.