Prova på vår bilförsäkring

Om du är skriven i vårt län och köper din bil hos en bilhandlare i länet kan vi erbjuda dig en gratis prova-på-försäkring i tre månader. Vi kan ge dig ett skydd som gör ditt bilägande enkelt och tryggt.

Helförsäkring för din bil

När du har köpt din nya bil är det viktigt att du och din bil har ett ordentligt skydd om olyckan skulle vara framme. Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil som gäller vid trafikolyckor, brand, stöld, maskinskador med mera.

Tre månader gratis prova-på

Om du väljer vår prova-på-försäkring så får du en heltäckande försäkring för din bil som dessutom är utökad för att ytterligare stärka din trygghet. Den utökade försäkringen är ett engångserbjudande och kan bara tecknas i samband med att du köper din nya bil hos en bilhandlare.

Vårt erbjudande till dig

Grunden i vårt erbjudande är vår bilförsäkring.

Innehåll i vår helförsäkring

Självrisk
Trafik

Personskador och skador på andras egendom. 

1 000 kr
(3 500 kr för juridisk person)*
Glas

Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.

1 500 kr
S
tenskott: 200 kr

Stöld

Om din bil blir stulen eller om du får inbrott i bilen. 

1 800 kr**
Assistans och räddning

Bärgning, räddning och bogsering om bilen får driftstopp, som till exempel punktering. 

1 500 kr
Rättsskydd

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

20% av kostnaden, minst 1 000 kr
Kris

Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

Ingen självrisk

Brand

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

1 800 kr

Maskinskada och elektronik

Fel på motor och elektronik, som trasig kamkedja eller fel på kyl- och värmesystem. Gäller för bilar som är högst åtta år gamla eller som har körts längst 120 000 kilometer. Så snart någon av dessa gränser har uppnåtts upphör skyddet.

3 000 kr upp till 6 000 mil, 5000 kr upp till 10 000 mil, 7 000 kr upp till 12 000 mil

Allrisk

Ersätter om du tankar fel drivmedel eller tappar bort eller skadar bilnyckeln. Ersätter även skador om du råkar skada inredningen i bilen för bilar som är högst åtta år gamla.

1 000 kr

Vagnskada

Skador på din bil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel om du backat in i en stolpe eller råkat ut för skadegörelse.

5 000 kr* 

* Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1 000 kronor. Vid förnyelsen kan du välja om du vill ha 3 000 kr eller 5 000 kr i självrisk.

**Om din bil blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

Med utökad trygghet

För att skapa en så bra trygghet som möjligt för dig och din nya bil har vi valt att utöka vår helförsäkring med ytterligare tillägg i vårt prova-på-erbjudande.

MER - tilläggsförsäkring

I vårt län är det vanligt med viltolyckor. Med tillägget MER gäller försäkringen utan självrisk om du har krockat med ett djur. Tilägget MER bara kan tecknas på fordon som är yngre än 15 år.

Tillägget ger dig:

  • Ersättning och sänkt självrisk om du krockar med ett djur eller vid skadegörelse.
  • 75 procent av kostnaden för en hyrbil betald om din bil går sönder.
  • Gäller under reparationstiden och max 60 dagar.
  • Om du inte vill ha en hyrbil kan du få kontant ersättning på 100 kronor per dag istället.

Utökad maskinskadeförsäkring

I vår helförsäkring för bil ingår maskinskada upp till 12 000 mil. I vår prova-på utökar vi detta skydd till 15 000 mil i högst åtta år.

Tillägget ger dig:

  • Förlängt skydd för motor, växellåda, ABS, ESP, krockkuddar, klimator osv.

Vad händer efter provperioden?

Om du väljer att förlänga din bilförsäkring hos oss så behåller du samtliga tillägg och utökade villkor. I god tid innan provperioden upphör skickar vi ett försäkringsbrev till dig med en faktura så att du i lugn och ro kan ta ställning till en fortsättning.

Så tecknar du din prova-på-försäkring

När du köper din bil hos en bilhandlare i vårt län så säger du till försäljaren att du vill ha en prova-på-försäkring hos oss. Försäljaren tar då kontakt med oss och tecknar försäkringen för din nya bil.