Guldkund

Starten för att bli Guldkund är att du har din boendeförsäkring hos oss och att du har vår bank som din huvudbank. Dessutom behöver du ha ett eget sparande på minst 500 kronor per månad (fond, ISK eller Jämtlandskonto), eller ett eget samlat sparande på minst 200 000 kronor.

Förmåner till dig som är Guldkund

 • 20 procent rabatt på dina sak- och fordonsförsäkringar
 • Självriskförmån på 1 000 kr/år, du får tillbaka 1 000 kr av självrisken en gång per år om du drabbas av en ersättningsbar skada och självrisken är minst 1 500 kr.
 • Kostnadsfritt bankkort (gäller inte betalkort eller kreditkort)
 • 20 procent rabatt på juristtjänster hos Juristkompaniet i Östersund.
 • 20 procent rabatt på skriftlig värdering av din bostad hos Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
 • Digitalt nyhetsbrev med aktuell information och guldkundserbjudanden.

Så blir du Guldkund

Teckna boendeförsäkring

Din boendeförsäkring är grunden i din och din familjs trygghet. Hemförsäkringen skyddar ditt hem, dig själv och dina saker när det oväntade händer. Din boendeförsäkring är helt enkelt basen i ditt ekonomiska skyddsnät. En boendeförsäkring hos oss ger ett brett skydd - egendomsskydd, reseskydd, ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd. 

Teckna boendeförsäkring

Bli bankkund hos oss

För att bli Guldkund behöver du ha vår bank som din huvudbank. Som bankkund hos oss får du en fullsortimentsbank som har allt du behöver som bankkund. Självklart ger vi dig personlig rådgivning. Du hanterar enkelt din ekonomi var och när du vill och vi finns på plats i länet när du behöver oss.

Bli bankkund

Börja spara

Du behöver ha ett eget sparande på minst 500 kr/månad (fond, ISK eller Jämtlandskonto) eller ett eget samlat sparande på minst 200 000 kronor. Ett sparande startar du enkelt genom Mina sidor eller vår app. I appen finns också en sparnavigator där du kan spara till ett mål som du sätter upp själv och kan sedan enkelt följa utvecklingen mot ditt sparmål.

Läs mer om olika former av sparande

Så mycket kan du spara som Guldkund

Produkt Produkt
Utan bonus, kr per år
Guldkund, kr per år
Boendeförsäkring Villahem
4 500 kr
3 600 kr
Bilförsäkring
4 000 kr
3 600 kr*
Snöskoter
2 500kr 2 500kr
2 000 kr
Barnförsäkring, barn 3 år
1 500 kr
1 200 kr
Barnförsäkring, barn 6 år
1 500 kr
1 200 kr
Bankkort, vuxen 1
275 kr
0 kr
Bankkort, vuxen 2 Bankkort, vuxen 2
275 kr
0 kr
Total kostnad
14 550 kr
11 600 kr 11 600 kr

I räkneexemplet har vi utgått från ett hushåll med fyra personer, två vuxna Guldkunder och två barn. De bor i en villa i Östersund, har en bil och en snöskoter.

Familjen i exemplet sparar 2 950 kr per år genom att samla sin trygghet hos oss.

* Trafikförsäkringsdelen i bilförsäkringen kan inte rabatteras. 

Villkor

Uppdaterade villkor från 2017-03-31.

Guldkund

Om du har boendeförsäkring (försäkringstagare eller medförsäkrad), din vardagsekonomi [1] och eget månadssparande [2] eller ett eget samlat sparande [3] så är du Guldkund. Utöver 20 procent rabatt på dina och hushållsmedlemmarnas sak- och fordonsförsäkringar, får du dessutom följande mervärden:

 • Ett kostnadsfritt bankkort
 • Självriskförmån på 1 000 kr/år som gäller vid ett skadetillfälle per år och hushåll i samband med ersättningsbar skada. Självriskförmånen betalas ut två gånger per år, vanligtvis juni och december.[5]
 • 20 procent rabatt på juristtjänster (hos Juristkompaniet i Östersund) max en gång per år
 • 20 procent rabatt på skriftlig värdering av bostad hos Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
 • Digitalt nyhetsbrev minst fyra ggr/år med information och Guldkundserbjudanden.

Försäkringar som ger dig kundbonus

De försäkringar du får kundbonus på om de är tecknade av dig eller någon annan hushållsmedlem, är: Hem, hem- och bostadsrätt, villa och villahem (även för villahem i din lantbruksförsäkring), fritidshus, personbil, lätt lastbil, moped, motorcykel, snöskoter, husvagn, husbil, släpvagn och olycksfall [4].

För att kunna tillgodogöra sig kundbonus gäller att:

 • Du bor och är folkbokförd i Jämtland.
 • Du har ditt permanentboende försäkrat i Länsförsäkringar Jämtland.
 • Kundbonus dras av från priset på varje försäkring och gäller för ett försäkringsår i taget, dvs. från det datum försäkringen börjar gälla till årsförfallodag. Ingen korrigering av rabatter görs retroaktivt.
 • Kundbonus gäller endast privatkunder.

[1] Med huvudbank menar vi att huvuddelen av privatekonomin hanteras via vår bank (Länsförsäkringar Bank AB), dvs. du har aktivt privatkonto för lön, ditt sparande, använder Mina sidor (internetbank)/mobilappen samt har ett aktivt bankkort (Visa).

[2] Sammanlagt månadssparande på minst 500 kronor på Jämtlandskonto eller ISK (investeringssparkonto) hos Länsförsäkringar Bank, alternativt fondsparande hos Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Är du minst 60 år kan det månatliga sparandet ersättas med olycksfallsförsäkring 60+.

[3] Sammanlagt eget sparat kapital om minst 200 000 kronor i fonderISKaktiedepåpensionssparandefasträntekontokapitalförsäkringar samt sparkonton hos Länsförsäkringar Bank AB.

[4] Som olycksfallsförsäkring menar vi alla olycksfallsförsäkringar hos Länsförsäkringar Jämtland utom gravidförsäkring.

[5] Användningen av självriskförmånen räknas på det år skadan är avslutad. Dvs. om du har en skada i december 2016, som avslutas i januari 2017 så är det 2017 års självriskförmån som du använder. Grundsjälvrisken ska vara minst 1 500 kronor, då får hushållet tillbaka 1 000 av självrisken. Självriskförmånen gäller endast för ersättningsbar skada på egen egendom. Utbetalningen kommer att ske två gånger per år, vanligtvis i juni (avslutade skador under perioden nov-april) och december (avslutade skador under perioden maj-oktober). Utbetalning sker till  försäkringstagaren.

Visste du att andra i ditt hushåll också får förmåner?


Om du är Guldkund får alla personer i ditt hushåll också 20 procent rabatt på sina sak- och fordonsförsäkringar. Dessutom kan vem som helst i hushållet använda den årliga självriskförmånen. Helt enkelt bra för hela familjen.

Läs mer om vårt bonussystem