Guldkund

Trygghet samlad på ett ställe

Det är både tryggt och enkelt att ha hela sin ekonomi samlad på samma ställe och dessutom är det lönsamt. Låt oss ta hand om din trygghet.

Bästa lösningen för dig

Tillsammans diskuterar vi dina behov så att du känner dig trygg i att du får den bästa lösningen för just dig. Kontakta oss så hjälper vi dig att bli Guldkund.

Bli Guldkund du också

Ju mer du samlar hos oss, desto mer tjänar du. Starten är att du har din boendeförsäkring hos oss och att du har vår bank som din huvudbank. Dessutom behöver du ha ett eget sparande på minst 500 kronor per månad (fond, ISK eller Jämtlandskonto), eller ett eget samlat sparande på minst 200 000 kronor.

 • 20% rabatt på försäkringar
 • Självriskförmån på 1 000 kr/år
 • Kostnadsfritt bankkort

Förmåner till dig som är Guldkund

 • 20 procent rabatt på dina sak- och fordonsförsäkringar
 • Självriskförmån på 1 000 kr/år,
  du får tillbaka 1 000 kr av självrisken en gång per år om du drabbas av en ersättningsbar skada och självrisken är minst 1 500 kr.
 • Kostnadsfritt bankkort
  (gäller inte betalkort eller kreditkort)
 • 20 procent rabatt på juristtjänster
  hos Familjens Jurist i Östersund.
 • 20 procent rabatt på skriftlig värdering av din bostad
  hos Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
 • Digitalt nyhetsbrev
  med aktuell information och guldkundserbjudanden.

Visste du att...

andra i ditt hushåll också får förmåner?

Om du är Guldkund får alla personer i ditt hushåll också 20 procent rabatt på sina sak- och fordonsförsäkringar. Dessutom kan vem som helst i hushållet använda den årliga självriskförmånen. Helt enkelt bra för hela familjen.

Läs mer om vårt bonussystem

Så mycket kan du spara som Guldkund

I räkneexemplet har vi utgått från ett hushåll med fyra personer, två vuxna Guldkunder och två barn. De bor i en villa i Östersund, har en bil och en snöskoter.

Exempelfamiljen sparar 3 350 kronor per år på att samla sin trygghet hos oss.

  Utan bonus
pris per år
Guldkund
pris per år
Boendeförsäkring Villahem 4 500 kr 3 600 kr
Bilförsäkring 4 000 kr 3 200 kr*
Snöskoter 2 500 kr 2 000 kr
Barnförsäkring, barn 3 år 1 500 kr 1 200 kr
Barnförsäkring, barn 6 år 1 500 kr 1 200 kr
Bankkort, vuxen 1 275 kr 0 kr
Bankkort, vuxen 2 275 kr 0 kr
Total kostnad 14 550 kr 11 200 kr

* Trafikpremieskatt rabatteras inte.

Så blir du Guldkund

1. Bli bankkund hos oss

För att bli Guldkund behöver du ha vår bank som din huvudbank.

2. Börja spara

Du behöver ha ett eget sparande på minst 500 kr/månad (fond, ISK eller Jämtlandskonto) eller ett eget samlat sparande på minst 200 000 kronor.

3. Teckna boendeförsäkring

Med din boendeförsäkring hos oss kan du bli Guldkund. Som Guldkund hos oss får du dessutom 20 procent rabatt på dina sak- och motorförsäkringar.

Att vara Guldkund

Att vara Guldkund hos Länsförsäkringar Jämtland är både tryggt och lönsamt. De har andra värderingar än andra storbanker och de gör prioriteringar som jag gillar.

Marie Fryklöf berättar varför hon uppskattar att vara Guldkund. "När familjen råkat ut för en skada har det varit skönt att det tagits om hand av någon som finns nära och har lokalkännedom, istället för en skadeavdelning i Stockholm. Eftersom mitt hjärta klappar för Östersund och länet tycker jag också att det är ett stort plus att Länsförsäkringar Jämtland engagerar sig, att de sponsrar föreningar och evenemang. Dessutom kommer det oss Guldkunder tillgodo via olika erbjudanden! En extra bonus är att Länsförsäkringar Jämtland ägs av oss som är kunder. Att det är vi som är ägarna som efter goda år får dela på överskottet i form av återbäring - inte några aktieägare. Det känns riktigt bra."

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Villkor

Uppdaterade villkor från 2017-03-31.

Guldkund

Om du har boendeförsäkring (försäkringstagare eller medförsäkrad), din vardagsekonomi [1] och eget månadssparande [2] eller ett eget samlat sparande [3] så är du Guldkund. Utöver 20 procent rabatt på dina och hushållsmedlemmarnas sak- och fordonsförsäkringar, får du dessutom följande mervärden:

 • Ett kostnadsfritt bankkort
 • Självriskförmån på 1 000 kr/år som gäller vid ett skadetillfälle per år och hushåll i samband med ersättningsbar skada. Självriskförmånen betalas ut två gånger per år, vanligtvis juni och december.[5]
 • 20 procent rabatt på juristtjänster (hos Familjens Jurist) max en gång per år
 • 20 procent rabatt på skriftlig värdering av bostad hos Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
 • Digitalt nyhetsbrev minst fyra ggr/år med information och Guldkundserbjudanden.

Försäkringar som ger dig kundbonus

De försäkringar du får kundbonus på om de är tecknade av dig eller någon annan hushållsmedlem, är: Hem, hem- och bostadsrätt, villa och villahem (även för villahem i din lantbruksförsäkring), fritidshus, personbil, lätt lastbil, moped, motorcykel, snöskoter, husvagn, husbil, släpvagn och olycksfall [4].

För att kunna tillgodogöra sig kundbonus gäller att:

 • Du bor och är folkbokförd i Jämtland.
 • Du har ditt permanentboende försäkrat i Länsförsäkringar Jämtland.
 • Kundbonus dras av från priset på varje försäkring och gäller för ett försäkringsår i taget, dvs. från det datum försäkringen börjar gälla till årsförfallodag. Ingen korrigering av rabatter görs retroaktivt.
 • Kundbonus gäller endast privatkunder.

[1] Med huvudbank menar vi att huvuddelen av privatekonomin hanteras via vår bank (Länsförsäkringar Bank AB), dvs. du har aktivt privatkonto för lön, ditt sparande, använder Mina sidor (internetbank)/mobilappen samt har ett aktivt bankkort (Visa).

[2] Sammanlagt månadssparande på minst 500 kronor på Jämtlandskonto eller ISK (investeringssparkonto) hos Länsförsäkringar Bank, alternativt fondsparande hos Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Är du minst 60 år kan det månatliga sparandet ersättas med olycksfallsförsäkring 60+.

[3] Sammanlagt eget sparat kapital om minst 200 000 kronor i fonderISK, aktiedepå, pensionssparande, fasträntekonto, kapitalförsäkringar samt sparkonton hos Länsförsäkringar Bank AB.

[4] Som olycksfallsförsäkring menar vi alla olycksfallsförsäkringar hos Länsförsäkringar Jämtland utom gravidförsäkring.

[5] Användningen av självriskförmånen räknas på det år skadan är avslutad. Dvs. om du har en skada i december 2016, som avslutas i januari 2017 så är det 2017 års självriskförmån som du använder. Grundsjälvrisken ska vara minst 1 500 kronor, då får hushållet tillbaka 1 000 av självrisken. Självriskförmånen gäller endast för ersättningsbar skada på egen egendom. Utbetalningen kommer att ske två gånger per år, vanligtvis i juni (avslutade skador under perioden nov-april) och december (avslutade skador under perioden maj-oktober). Utbetalning sker till  försäkringstagaren.