Guldkund

När du tar del av hela vårt erbjudande kan du bli en av våra Guldkunder. Som Guldkund har du din boendeförsäkring, vardagsekonomi och långsiktiga sparande samlat hos oss. Guldkunder har en rad rabatter och förmåner.

Förmåner - Bank och försäkring

Guldkunder i olika vardagssituationer

Rabatt på försäkringar

20% rabatt på alla sak- och fordonsförsäkringar oavsett om du står som ägare på försäkringen eller någon annan i ditt hushåll.

Kostnadsfritt bankkort

Vi bjuder på årsavgiften (275 kr) för ditt bankkort. Förmånen gäller ett bankkort och dig personligen.

Självriskreducering

Vid skada i din bostad får du tillbaka 1 000 kronor av självrisken. Förmånen gäller ett skadetillfälle per år och där självrisken överstiger 1 500 kronor.

Andra förmåner

Guldkunder med sina andra förmåner

20% på juristtjänster

Ibland kan familjeförhållanden förändras och det kan vara läge att få hjälp av en jurist. Som Guldkund har du 20% rabatt på juristtjänster hos Juristkompaniet i Östersund

20% rabatt på värdering av din bostad

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling erbjuder dig 20% rabatt på en skriftlig värdering av din bostad.

Guldkundsaktuellt - digitalt nyhetsbrev

Med jämna mellanrum skickar vi ut ett digitalt nyhetsbrev till alla Guldkunder som vi har en e-postadress till. Nyhetsbrevet innehåller allt från erbjudanden, tips om skadeförebygg och roliga tävlingar.

Så mycket kan du spara som Guldkund

Produkt Produkt
Utan bonus, kr per år
Guldkund, kr per år
Boendeförsäkring Villahem
4 500 kr
3 600 kr
Bilförsäkring
4 000 kr
3 600 kr*
Snöskoter
2 500kr 2 500kr
2 000 kr
Barnförsäkring, barn 3 år
1 500 kr
1 200 kr
Barnförsäkring, barn 6 år
1 500 kr
1 200 kr
Bankkort, vuxen 1
275 kr
0 kr
Bankkort, vuxen 2 Bankkort, vuxen 2
275 kr
0 kr
Total kostnad
14 550 kr
11 600 kr 11 600 kr

I räkneexemplet har vi utgått från ett hushåll med fyra personer, två vuxna Guldkunder och två barn. De bor i en villa i Östersund, har en bil och en snöskoter.

Familjen i exemplet sparar 2 950 kr per år genom att samla sin trygghet hos oss.

* Trafikförsäkringsdelen i bilförsäkringen kan inte rabatteras. 

Ilustration av Guldkundsfamilj
Ilustration av Guldkundsfamilj

Och du...även andra i ditt hushåll får förmåner!

Om du är Guldkund får alla personer i ditt hushåll 20 procent rabatt på sina sak- och fordonsförsäkringar. Dessutom kan vem som helst i hushållet använda den årliga självriskreduceringen.

Helt enkelt bra för hela familjen.

Tre enkla steg till Guldkund

Boendeförsäkring

Din boendeförsäkring är grunden i din och din familjs trygghet. Hemförsäkringen skyddar ditt hem, dig själv och dina saker när det oväntade händer. Din boendeförsäkring är helt enkelt basen i ditt ekonomiska skyddsnät. En boendeförsäkring hos oss ger ett brett skydd - egendomsskydd, reseskydd, ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd. 

Bli bankkund

För att bli Guldkund behöver du ha vår bank som din huvudbank det betyder att du har ett aktivt privatkonto för inkomst, ditt sparande, använder Mina sidor (internetbank)/mobilappen och har ett aktivt bankkort hos oss. Som bankkund hos oss får du en fullsortimentsbank som har allt du behöver som bankkund. Självklart ger vi dig personlig rådgivning. 

Börja spara

Du behöver ha ett eget sparande på minst 500 kr/månad (fond, ISK eller Jämtlandskonto) eller ett eget samlat sparande på minst 200 000 kronor. Ett sparande startar du enkelt genom Mina sidor eller vår app. I appen finns också en sparnavigator där du kan spara till ett mål som du sätter upp själv och kan sedan enkelt följa utvecklingen mot ditt sparmål.

Villkor

Uppdaterade villkor från 2021-01-01.

Guldkund

Om du har boendeförsäkring (försäkringstagare eller medförsäkrad), din vardagsekonomi [1] och eget månadssparande [2] eller ett eget samlat sparande [3] så är du Guldkund. Utöver 20 procent rabatt på dina och hushållsmedlemmarnas sak- och fordonsförsäkringar, får du dessutom följande mervärden:

  • Ett kostnadsfritt bankkort
  • Självriskförreducering på 1 000 kr/år som gäller vid ett skadetillfälle per år och hushåll i och som är kopplad till din boendeförsäkring. [5]
  • 20 procent rabatt på juristtjänster (hos Juristkompaniet i Östersund) max en gång per år
  • 20 procent rabatt på skriftlig värdering av bostad hos Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
  • Digitalt nyhetsbrev minst fyra ggr/år med information och Guldkundserbjudanden.

Försäkringar som ger dig kundbonus

De försäkringar du får kundbonus på om de är tecknade av dig eller någon annan hushållsmedlem, är: Hem, hem- och bostadsrätt, villa och villahem (även för villahem i din lantbruksförsäkring), fritidshus, personbil, lätt lastbil, moped, motorcykel, snöskoter, husvagn, husbil, släpvagn och olycksfall [4].

För att kunna tillgodogöra sig kundbonus gäller att:

  • Du bor och är folkbokförd i Jämtland.
  • Du har ditt permanentboende försäkrat i Länsförsäkringar Jämtland.
  • Kundbonus dras av från priset på varje försäkring och gäller för ett försäkringsår i taget, dvs. från det datum försäkringen börjar gälla till årsförfallodag. Ingen korrigering av rabatter görs retroaktivt.
  • Kundbonus gäller endast privatkunder.

[1] Med huvudbank menar vi att huvuddelen av privatekonomin hanteras via vår bank (Länsförsäkringar Bank AB), dvs. du har aktivt privatkonto för inkomst, ditt sparande, använder Mina sidor (internetbank)/mobilappen samt har ett aktivt bankkort.

[2] Sammanlagt månadssparande på minst 500 kronor på Jämtlandskonto eller ISK (investeringssparkonto) hos Länsförsäkringar Bank, alternativt fondsparande hos Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Är du minst 60 år kan det månatliga sparandet ersättas med olycksfallsförsäkring 60+.

[3] Sammanlagt eget sparat kapital om minst 200 000 kronor i fonderISKaktiedepåpensionssparandefasträntekontokapitalförsäkringar samt sparkonton hos Länsförsäkringar Bank AB.

[4] Som olycksfallsförsäkring menar vi alla olycksfallsförsäkringar hos Länsförsäkringar Jämtland utom gravidförsäkring.

[5] Användningen av självriskreducering räknas på det år skadeärendet är avslutad. Grundsjälvrisken ska vara minst 1 500 kronor, då får hushållet tillbaka 1 000 av självrisken. Självriskreduceringen gäller endast för skada kopplad till boendeförsäkring. Utbetalningen sker löpande till försäkringstagaren.