Fritidshuset

Vintrarna i vårt län är ofta snörika, kalla och härliga men det betyder också stor risk för frost- och vattenskador i ditt fritidshus. Med enkla åtgärder kan du skydda ditt hus för att undvika att vattenledningar sprängs sönder när vinterkylan slår till.

Vattenskador i fritidshus

Många skador uppkommer som en följd av att fritidshusägaren inte har tappat ur vattensystemet i huset eller haft för låg temperatur inomhus. Ibland upptäcks inte skadan förrän efter lång tid då vattnet hunnit göra stor skada i huset.

Mer detaljerad information
Förbered fritidshuset för vintern

Checklista för dig som: 
använder ditt fritidshus periodvis under vintern

 • Stäng alltid av huvudkranen till vattnet och lämna alla blandare öppna.
  Det är den viktigaste förbyggande åtgärden och det gäller året runt. Om läckage skulle uppstå blir skadorna alltid större om det är tryck i vattenledningarna.

 • Öppna alla innerdörrar inklusive luckorna till diskbänkskåpet, för att få värmen att cirkulera i systemet.

 • Ordna med regelbunden tillsyn av ditt fritidshus. Det är extra viktigt vid köldknäppar eller kraftigt snöfall och vid strömavbrott.

 • Öppna fritidshusets dragventiler om sådana finns så att luften kan cirkulera.

 • Dra ur kontakter till elektriska apparater som till exempel tv, radio och mobilladdare när du lämnar ditt fritidshus.

 • Om värmekabel finns på inkommande kallvatten se till att den lämnas påslagen.

 • Om fritidshuset har golvvärme eller annat vattenburet system se till att värmepanna och cirkulationspump är påslagna så att värmen cirkulerar.

 • Lämna aldrig fritidshuset utan grundvärme. Lagom rumstemperatur är 15 grader. Installera gärna en temperaturvakt så att du kan hålla koll på temperaturen via din mobiltelefon.

Checklista för dig som:
stänger ditt fritidshus helt under vintern

 • Stäng alltid av huvudkranen till vattnet och se till att alla rörledningar i fritidshuset är tömda och att alla blandare lämnas i öppet läge. Ett tips är att använda tryckluft för att tömma ledningar och blandare på vatten. Om frostsprängning skulle uppstå blir skadorna alltid större om det finns vatten kvar i vattenledningarna.

 • Töm varmvattenberedaren och stäng av elen på strömbrytaren. Varmvattenberedaren tömmer du enklast via avtappning om det finns eller via säkerhetsventilen.

 • Töm eventuell vattenpump om du har ”eget” vatten.

 • Spola wc-stolen så att cisternen (behållaren) töms.

 • Fyll alla vattenlås, golvbrunnar och wc-stolar med frysskyddsvätska. Kom ihåg vattenlåset i köket.

 • Öppna alla innerdörrar inklusive luckorna till diskbänkskåpet. Det gör att värmen cirkulerar på ett bra sätt.

 • Ordna med regelbunden tillsyn av ditt fritidshus. Det är extra viktigt vid köldknäppar eller kraftigt snöfall och vid strömavbrott.

 • Om fritidshuset har krypgrund, täta om det är möjligt krypgrundens ventiler för att undvika kalldrag. Obs! Kom ihåg att ta bort dessa tätningar till sommaren igen för att grunden ska ventileras på ett bra sätt igen.

 • Dra ur kontakter till elektriska apparater när du lämnar ditt fritidshus som till exempel tv, radio och mobilladdare (gäller inte värmekabel, värmepanna och cirkulationspump).

 • Om inkommande kallvatten har en värmekabel, se till att den lämnas påslagen.

 • Om fritidshuset har golvvärme eller annat vattenburet system se till att värmepanna och cirkulationspump är påslagna så att värmen cirkulerar.

 • Lämna aldrig fritidshuset utan grundvärme. Lagom rumstemperatur är 15 grader. Installera gärna en temperaturvakt så att du kan hålla koll på temperaturen via din mobiltelefon.

Brandvarnaren klarar inte temperaturer under +10 grader

Att tänka på

Om du kallställer ditt fritidshus kan det vara bra att komma ihåg att en brandvarnare oftast inte klarar temperaturer under +10 grader. Du bör därför förvara brandvarnaren där det är varmare och sätta tillbaka den i fritidshuset när du öppnar och sätter på värmen igen.

Kom ihåg att testa brandvarnaren när du öppnar upp ditt fritidshus.