Ansökan om sponsring

Länsförsäkringar Halland engagerar sig i samhället på olika sätt för att bidra till vår vision om ett tryggt och skadefritt Halland.

Vi stöttar föreningar och projekt som bidrar till:

En trygg och hälsosam fritid (FN:s globala mål no. 3)

 • Idrott
 • Föreningsliv
 • Vardagskultur

Trygghet för alla (FN:s globala mål no. 10)

 • Mångfald och inkludering
 • Minoritetsgrupper
 • Jämställdhet
 • Jämlikhet

Trygga städer och landsbygd (FN:s globala mål no. 11)

 • Brott- och skadeförebygg
 • Klimat- och miljöfrågor
 • Hållbara transporter
 • Minskad skillnad mellan stad och landsbygd
 • När- och lokalproducerat

Barn- och ungdomsföreningar/-projekt prioriteras.

Vi engagerar oss inte i:

 • Riksevenemang förlagda i Halland
 • Enskilda individer
 • Smala projekt som engagerar få personer
 • Projekt med politiskt eller religiös inriktning
 • Projekt som inte kan härledas till Bolagets syfte och mål för samhällsengagemanget
 • Projekt som har en negativ effekt på jämlikhet och jämställdhet
 • Projekt som har en negativ inverkan på klimatet- och miljön

Välkommen med din ansökan!

Samtliga förfrågningar om sponsring inleds med att man fyller i och mejlar in någon av dessa mallar:

Frågeunderlag för Idrottsföreningar

Frågeunderlag för övriga föreningar/projekt

Ifyllda underlag mejlas till: kommunikation@LFhalland.se
Skriv "Sponsring" i ämnesraden.