Ansökan om sponsring

Länsförsäkringar Halland arbetar med sponsring för att bidra till ett tryggt Halland att leva och bo i, skapa affärsmöjligheter samt stärka vårt varumärke och våra värderingar.

Huvuddelen av vår sponsring ska gå till:

 • Affärsnätverk
 • Barn- och ungdomsidrott
 • Kultur
 • Samhällsengagemang

Förutsättningarna för sponsring:

Länsförsäkringar Halland sponsrar projekt, föreningar och aktiviteter som:

 • Är lokalt förankrade
 • Når ut till stora grupper
 • Har gemenskap som central drivkraft i sin verksamhet
 • Visar samhällsansvar
 • Är miljövänliga
 • Gynnar hälsa
 • Främjar vardagskultur
 • Är jämställda
 • Arbetar för en ökad integration
 • Har en seriös verksamhet och stabil ekonomi

Länsförsäkringar Halland sponsrar inte:

 • Riksevenemang förlagda till Halland
 • Enskilda individer
 • Smala projekt och aktiviteter som engagerar få personer
 • Projekt med religiös koppling
 • Projekt med politisk koppling
 • Projekt som inte ligger i linje med våra värderingar (halländska, hållbara och hängivna)

Välkommen med din ansökan!

Primär ansökningsperiod: januari-mars.