Gör din röst hörd – rösta i Fullmäktigevalet 2022!

Gör din röst hörd!
Som skadeförsäkringskund hos oss har du en unik möjlighet att påverka din egen,
länets och Länsförsäkringar Hallands framtid. Rösta på din kandidat i Fullmäktigevalet.

Reflexväst till barn i din kommun

För varje kund som röstar skänker vi en reflexväst till barn och ungdomar i din kommun. På så sätt ser vi till att så många som möjligt syns i Halland.

Läs mer om vårt samhällsengagemang

Mellan den 17 januari - 7 februari kan du rösta i Fullmäktigevalet 2022!

En unik möjlighet för dig som är kund att vara med och påverka din egen, länets och Länsförsäkringar Hallands framtid. Mellan den 17 januari - 7 februari kan du rösta på din kandidat i Fullmäktigevalet.

Gå till vår webbplats för valet

Läs mer om fullmäktige

Så här fungerar ett kundägt bolag

tumnagel-intro-fullmaktige.jpg

tumnagel-ann-louisel.jpg

tumnagel-jennie-fullmaktige.jpg

tumnagel-magnus-fullmaktige.jpg

 • Som representant i fullmäktige är du en ambassadör för vårt bolag. Du blir en länk mellan bolaget och kunderna och representerar kundernas intressen. Genom fullmäktige får vi en viktig dialog som skapar nytta för både bolaget och kunderna.

  Fullmäktiges uppdrag är bland annat:

  • Representera Bolagets samtliga kunder
  • Fastställa Bolagets balans- och resultaträkning
  • Bevilja styrelsen ansvarsfrihet
  • Utse styrelse, ordförande, valberedning och revisorer
  • Fastställa arvoden och reseersättningar för förtroendevalda
  • Sprida kännedom om att kunderna äger Bolaget
  • Verka som Bolagets ambassadör i kontakter med befintliga och potentiella kunder
  • Sprida information om Bolagets verksamhet
  • Fånga upp frågeställningar från kunder och förmedla till Bolaget
  • Bevaka och stimulera Bolagets samarbete med organisationer och föreningar
  • Följa Bolagets Uppförandekod

  Hjälpte det här svaret dig? 17 av 17 har fått hjälp av svaret
 • Uppdraget pågår under fyra år. Om du vill fortsätta som representant i fullmäktige efter de fyra åren kan du nominera dig själv igen.


  Hjälpte det här svaret dig? 16 av 16 har fått hjälp av svaret
 • Alla kunder som har en skadeförsäkring (till exempel en bilförsäkring eller hemförsäkring) hos oss på Länsförsäkringar Halland får rösta på de kandidater som du vill ska representera dig i vårt fullmäktige.

  Som skadeförsäkringskund får man rösta på de kandidater om man är folkbokförd i en av våra halländska kommuner.

   


  Hjälpte det här svaret dig? 3 av 4 har fått hjälp av svaret