Problem med skadedjur?

Du som har din villa eller ditt fritidshus försäkrat hos oss kan få hjälp med sanering av bostadsohyra och skadedjur. Skadedjur kan till exempel vara aktiva getingbon, levande myror, råttor och möss. Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få genom din försäkring. 

Foto på en skogsmus utomhus.

Får du problem med bostadsohyra och skadedjur och bor i en hyreslägenhet eller bostadsrätt kontaktar du din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få hjälp med saneringen.

Vad kan jag själv göra?

Det finns många bra åtgärder du kan testa göra själv innan du anmäler skadan. Här kan du läsa om olika skadedjur och få tips på hur du förebygger. 

Förebygg skadedjur

Om du drabbats av ohyra eller skadedjur

Om du upptäcker ohyra i ditt bostadshus kan du kontakta oss på telefonnummer 0101- 729 729 eller via detta formulär så hjälper vi dig med skadeanmälan och skadedjursbekämpning.

Hur gäller hemförsäkringen?

Om du har en försäkring hos oss för bostadshus eller fritidshus, så ingår skydd för bekämpning av levande insekter, aktiva getingbon, levande myror, råttor och möss inom och i direkt anslutning till bostadshuset. Försäkringen täcker skadedjursbekämpning av lösöre inom bostadshuset med undantag för kläder, textilier och matvaror. Kostnaden ska inrymmas i försäkringsbeloppet och inte överstiga egendomens värde.

Du betalar ingen självrisk vid sanering av skadedjur eller ohyra.

Gå gärna igenom villkoren för din boendeförsäkring och ditt försäkringsbrev. I villkoren under momentet L Skadedjur finns information om vad som gäller för just din försäkring.

Att tänka på!

ROT-avdraget kan normalt inte utnyttjas vid en försäkringsskada. Kontakta Skatteverket för mer information.

Andra skador i hemmet eller på dina saker