Ditt barns ekonomiska trygghet

Din tillvaro ändras på många sätt när du blir förälder, även ekonomiskt. Här hittar du tips och information om och kring de ekonomiska och juridiska grunderna som gäller, för att du ska kunna skapa rätt förutsättningar för dina barns ekonomiska trygghet och livsvillkor. 


Ekonomin som förälder

Din ekonomiska situation kommer förändras när du blir förälder. Vi reder ut begrepp som bland annat föräldrapenning, barnbidrag och underhåll.

Veckopengen

Att ge barnen veckopeng eller månadspeng är ett bra sätt att tidigt lära dem att handskas med pengar.

Om föräldrabalken

Föräldrabalken reglerar förhållandet mellan föräldrar och barn gällande bland annat vårdnad och underhåll. 

Vid dödsfall för olika familjeformer

En familj kan se ut på många olika sätt och det kan vara svårt att veta hur din ekonomi påverkas vid separationer eller dödsfall. Vi reder ut hur det fungerar.

Spara till barnen

Ett sätt att grunda för sitt barns ekonomiska trygghet är att påbörja ett sparande. Här får du tips om risknivåer, hur länge du behöver spara och mycket mer.

Ditt barns försäkringar

Barn i Sverige har ett visst grundskydd. Det finns däremot situationer då ditt barn inte är skyddat, och då främst när det rör långvarig sjukdom.

Så mycket kostar det att ha barn

Våra beräkningar visar att ett barn kostar ungefär en miljon under de första 18 åren. Se hur kostnaderna ser ut från födseln och framåt.

Tonåringar och pengar

När barnen blir lite äldre uppstår nya frågor gällande ekonomin. Vad är till exempel rimligt att betala hemma när din ungdom tjänar egna pengar? 

Åldersgränser för rättigheter

Vi listar ditt barns rättigheter och skyldigheter år för år. Vilka åldersgränser gäller? När har man skolplikt? Vad kan vara bra att känna till?

Att skriva testamente

Genom att skriva ett testamente kan du bestämma hur du vill att dina tillgångar ska fördelas efter att du avlidit. Men det är viktigt att skriva det på rätt sätt. 

Dödsbo

Vid ett dödsfall är det inte bara sorgen som drabbar en. Många praktiska frågor ska hanteras. Här hjälper vi dig med information kring frågorna om ekonomi och juridik som uppstår.

Om arv, ersättningar och livförsäkring

Ibland behöver vi ägna det otänkbara en tanke. Det är bra att veta vad som gäller om en av föräldrarna går bort, för att kunna skapa trygghet för familjen även i händelse av det absolut värsta.