Information om Guldkund Lantbruk

Guldkund Lantbruk är bonussystemet som förbättrar din ekonomi. Låt oss ta hand om dina banktjänster och försäkringar så belönar vi dig genom vår samlingsrabatt. Ju mer du samlar hos oss, desto högre rabatt får du.

Med din lantbruksförsäkring som grund kan du bli Guldkund, Silverkund eller Bronskund hos oss på Länsförsäkringar Halland.

Guldkund Lantbruk

Du behöver lantbruksförsäkring, aktivt rörelsekonto och eget regelbundet fond- eller pensionssparande (med regelbundet sparande avses löpande insättningar om minst 500 kronor per månad).

Förmåner Guldkund

  • 20 procent på gårdens försäkringar*
  • 1 500 kronor i rabatt vid installation av Länsförsäkringars larm i din bostad
  • Självriskreducering för ditt boende - 1 000 kronor för max en skada per hushåll vartannat år. Självriskreduceringen gäller för ersättningsbar skada som överstiger självrisken.


Silverkund

Du behöver lantbruksförsäkring och aktivt rörelsekonto eller eget regelbundet fond- eller pensionssparande. Det ger 10 procent rabatt på gårdens försäkringar*.

Bronskund

Du behöver lantbruksförsäkring samt ytterligare en försäkring. Det ger 5 procent rabatt på gårdens försäkringar*.

Övrigt

Rabatten dras direkt på varje försäkring vid förnyelse och nyteckning. Kundbonus gäller för försäkringar som är registrerade på personnummer.

Med rörelsekonto avses det konto där kassaflödet från verksamheten sker. Det ska även finnas ett anslutet bank-, betal- eller kreditkort till kontot.

* Gäller inte liv- och pensionsförsäkringar, grundpremien och skatten på trafikförsäkringen, korttids-, LRF- eller Agriaförsäkringar.