Fastighetsägare - problem med skadedjur?

Du som har din fastighet försäkrad hos oss och som har saneringstillägg kan få hjälp med sanering av bostadsohyra och skadedjur. Exempel på skadedjur som omfattas av försäkringen är möss, råttor, silverfiskar, getingar, vägglöss och kackerlackor.

Fastighetsägare - problem med skadedjur?
Hur gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för bekämpning av bostadsohyra i försäkrad fastighetsyta som är avsedd för bostad och är i bruk (om det anges i ditt försäkringsbrev). Med bostadsohyra avses loppor, löss, kackerlackor, brödbaggar, plattbaggar, mjölbaggar och andra förrådsinsekter, ängrar, silverfiskar, tvestjärtar, myror, getingar samt möss och råttor.

Försäkringen gäller även för nödvändig och skälig kostnad för att återställa byggnad efter ingrepp som varit nödvändigt för att kunna utföra sanering. Högsta ersättningsbelopp för återställandekostnad av byggnad är ett halvt prisbasbelopp.

Försäkringen gäller inte för:
  • bekämpning av insekter i lokal som används för rörelse av något slag
  • direkta eller indirekta skador orsakade av ohyra
  • sanering av kläder, textilier och livsmedel
  • rengöring och städning efter utförd sanering.
Teckna separat avtal

För de delar av fastigheten som inte omfattas av saneringstillägget finns det möjlighet för dig som fastighetsägare att teckna ett separat kundanpassat avtal med Länsförsäkringars egna skadedjursbekämpningsbolag. Du kan även få hjälp med enskilda bekämpningar som är anpassade utifrån era behov.

Exempel på anpassade lösningar som Länsförsäkringar skadedjur erbjuder är gnagarskydd, fågelskydd, tätningar mot skadedjur och avloppsutredningar.

Kontakta Länsförsäkringar skadedjur på 0101-729 729 eller
skadedjur@lansforsakringar.se  för att få hjälp med dina skadedjursproblem.

Anmäl skada

Om du upptäcker skadedjur i din fastighet och behöver hjälp kan du kontakta vår skadedjursbekämpning på telefonnummer 0101- 729 729 eller anmäla skada digitalt här:


Skadeanmälan skadedjur