Gravidförsäkring
Gravidförsäkring

Gravidförsäkring

Snart kommer ditt nya liv. Var rädd om det redan från början. En riktigt bra gravidförsäkring ger extra trygghet.

Teckna tidigt i graviditeten
Få ett större skydd med Gravidförsäkring Plus
Rabatt på din barnförsäkring med Gravidförsäkring Plus

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Jämförelse Gravidförsäkring Jämförelse
Bas Bas
Plus Plus

Ett engångsbelopp betalas ut om barnet får en bestående nedsättning av sin funktionsförmåga efter en olycksfallskada.

Ersättningen beräknas i procent av 500 000 kronor och bestäms av hur nedsatt funktionsförmågan är. Om nedsättningen är 50 procent eller högre beräknas ersättningen på 1 000 000 kronor.

Ett engångsbelopp betalas ut om den gravida eller den andra föräldern får en bestående nedsättning av sin funktionsförmåga efter en olycksfallsskada.

Ersättningen beräknas i procent av 500 000 kronor och bestäms av hur nedsatt funktionsförmågan är.

Vid dödsfall, oavsett dödsorsak, betalar vi ut ett engångsbelopp.

Engångsbeloppet i Bas är 10 000 kronor och i Plus 20 000 kronor. Har du en Plus-försäkring blir ersättningen totalt 30 000 kronor.

Vid dödsfall, oavsett dödsorsak, betalar vi ut ett engångsbelopp.

Engångsbeloppet i Bas är 10 000 kronor och i Plus 20 000 kronor. Har du en Plus-försäkring blir ersättningen totalt 30 000 kronor.

Om den gravida eller den andra föräldern drabbas av en krisreaktion kan vi ge ersättning för kristerapi upp till tio behandlingstillfällen inom ett år från skadehändelsen.

Ersättning lämnas om krisreaktionen orsakas av:

  • en nära anhörigs död
  • den gravida eller den andra föräldern drabbas av livshotande sjukdom
  • barnet föds med eller drabbas av allvarlig sjukdom, missbilning eller annan allvarlig skada.

Högsta ersättning är 10 000 kronor per försäkrad.

Ett engångsbelopp betalas ut om barnet får en bestående nedsättning av sin funktionsförmåga efter en sjukdom.

Ersättningen beräknas i procent av 500 000 kronor och bestäms av hur nedsatt funktionsförmågan är. Om nedsättningen är 50 procent eller högre beräknas ersättningen på 1 000 000 kronor.

Vi lämnar ersättning för ärr, hudförändring samt hårbortfall som bedöms vara kvarstående för framtiden. Ersättning lämnas tidigast ett år efter avslutad behandling och beräknas enligt ärrtabell i villkoret. Skadan ska ha varit så allvarlig att sårskadan krävt behandling av en legitimerad och opartisk läkare eller sjuksköterska.

Om barnet drabbas av en diagnos som till exempel klumpfot, dövhet, allvarlig hjärtfel (som kräver operation före sex månader åldern), och down syndrom betalas 50 000 kronor ut direkt när diagnos har fastställts av läkare.

Alla diagnoser som omfattas finns i villkor.

Om den gravida blir inskriven på sjukhuset under minst tre dygn i följd för gravidkomplikation betalar vi ut 200 kronor per dygn från första dygnet och längst till och med förlossningen.

Ersättning lämnas med 3 000 kronor per komplikation om den gravida drabbas av:

  • akut kejsarsnitt
  • havandeskapsförgiftning
  • blodförlust minst 2 liter
  • svåra bristningar grad 3-4

Om barnet blir inskrivet på sjukhuset under minst tre dygn i följd betalar vi ut 200 kronor per dygn från första dygnet under högst 180 dagar.

Ditt barns sjukdom eller olycksfallsskada kan medföra långvarig vård och extra tillsyn. Om du som vårdnadshavare beviljas omvårdnadsbidrag eller ersättning för allvarligt sjukt barn från Försäkringskassan till minst en fjärdedel, kan försäkringen ge ett kostnadsbidrag.

Kostnadsbidraget betalas ut per månad och ger upp 48 000 kronor per år. Ersättning kan lämnas i längst tre år och längst till dess barnet fyllt fyra år.

Ersättning lämnas för läkarbesök, resor och mediciner. Vid olycksfallsskada ersätter vi dessa kostnader i högst fem år. Vid sjukdom ersätter vid dessa kostnader i högst ett år med undantag för de första 30 dagarna.

Vid olycksfallsskada som krävt läkar- eller tandläkarbehandling kan du få ersättning för kostnader för förstörda kläder, glasögon, hjälm, hörapparat och andra handikapphjälpmedel.

Högsta ersättning är 10 000 kronor.

Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för tandskada som kräver tandläkarbehandling upp till fem år från olyckstillfället. I det fall slutbehandlingen måste skjutas upp tills barnet blir äldre, gör vi ett undantag från femårsregeln och lämnar ersättning för senare behandling.

mamma och barn i sovrum

Försäkra dig under graviditeten och förlossningen

Vi erbjuder en gravidförsäkring som är gratis som heter Bas och en med utökat skydd som heter Plus.

Gravidförsäkring Bas

Du kan teckna försäkringen under hela graviditeten. Försäkringen börjar tidigast gälla från och med graviditetsvecka 22 och gäller till barnets sexmånaders dag. Graviditetsförsäkringen Bas ger skydd vid dödsfall och olycksfallsskador på barnet samt föräldrarna och kostar ingenting.

Gravidförsäkring Plus, extra trygghet

Utöver skyddet i Bas-försäkringen ger Gravidförsäkring Plus ett skydd även vid sjukdom och förlossningsskador på barnet. För den gravida finns här ett visst skydd för graviditets- och förlossningskomplikationer.

Om du vill skydda det annars oförsäkrade barnet behöver du köpa Gravidförsäkringen Plus. Tänk på att göra det och betala premien så tidigt som möjligt under graviditeten och före förlossningen. Gravidförsäkring Plus börjar gälla dagen efter att försäkringen är betald men tidigast i graviditetsvecka 22 och gäller till barnets sexmånaders dag. Barnet kan få ersättning för vissa diagnoser som upptäckts före vecka 22 exempelvis vid ultraljudsundersökning om försäkringen är betald dagen innan upptäckten.

Teckna gravidförsäkring Bas eller Plus

Ersättning om du har Gravidförsäkring Plus

Hur fungerar det när jag får ersättning från min gravidförsäkring? För att du ska få en bild av hur gravidförsäkringen fungerar har vi tagit fram exempel och information om din ersättning.

För att du ska få en bättre bild av hur gravidförsäkringen fungerar har vi gjort ett exempel på när försäkringen ger ersättning, hur mycket och för vad. Välkommen att läsa mer.

Visa exempel på ersättning

Vår försäkring kan ge dig ärrersättning barnet. För att du ska kunna få ersättning ska sjukdomen eller olycksfallet ha krävt behandling och lämnat ett bestående ärr.

Ersättning för ärr

Bra att veta

Funderar du på hemförlossning, vad som händer om du drabbas av havandeskapsförgiftning eller vad som egentligen är det viktigaste att packa i BB-väskan?

Att packa BB-väskan är både spännande och klurigt, framförallt om det är första gången. Här får du tips på vad som kan vara bra att packa med till förlossningen och BB.

Tips för BB-väskan

Ann Petrén har jobbat som barnmorska i 37 år och har erfarenhet av både hemförlossningar och förlossningar på sjukhus. Här berättar hon mer om hemförlossningar.

Läs artikeln om hemförlossning

Med vår Barnförsäkring och Gravidförsäkring Plus kan du som vårdnadshavare få ersättning om du beviljats omvårdnadsbidrag av Försäkringskassan.

Läs mer om omvårdnadsbidrag

Villkor för gravidförsäkringen

Ladda gärna ner och läs igenom villkoren innan du tecknar försäkringen.

Frågor och svar om gravidförsäkringen