Olycksfalls­försäkring 60 plus
Olycksfalls­försäkring 60 plus

Olycksfalls­försäkring 60 plus

När vardagen förändras på grund av att du råkar ut för en skada är det viktigt med ekonomisk trygghet.

  • Försäkringarna gäller utan självrisk
  • Ingen hälsodeklaration krävs
  • Kan ge ersättning för tandskador
Se pris och ansök

Samla dina försäkringar hos oss - det lönar sig

Samla dina försäkringar hos oss - det lönar sig

När du samlar dina försäkringar hos oss kan du sänka din årspremie med upp till 20 %. Läs mer

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad täcker försäkringen?

Innehåll Innehåll
Olycksfall 60 Plus Olycksfall 60 Plus

Om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion kan du få ersättning. Ett engångsbelopp betalas ut när graden av invaliditet har bestämts.

Om du blir inskriven för vård på sjukhus över natten kan du få ersättning per dygn.

Om en olycka inträffar som medför att du blir akut inskriven för sjukhusvistelse över natten får du akutvårdsersättning.

Du kan få ersättning för vård och behandling som ordinerats av landstingets läkare.

Du kan få ersättning för kostnader för resor till och från behandling av olycksfallsskadan.

Du kan få skälig ersättning för nödvändig behandling om tänder eller tandprotes skadas vid ett olycksfall.

Vid ett olycksfall som krävt läkar- eller tandläkarbehandling kan du få ersättning för kostnader för förstörda kläder, glasögon, hjälm, hörapparat och andra handikapphjälpmedel.

Vid dödsfall på grund av olycksfallsskada utbetalas ett fast belopp till dödsboet.

Mer information om innehåll och undantag hittar du i förköpsinformation och villkor.

Äldre kvinna vid fikabord.

Trygghet om du drabbas av olycksfall

Är du snart pensionär? Tänk på att ditt försäkringsskydd via arbetet eller facket kan upphöra. Då behöver du trygghet när du får mer tid för dina intressen och äventyr. Det är viktigt med ekonomisk hjälp om din vardag förändras på grund av att du råkar ut för en skada. Det kan vår försäkring hjälpa dig med.

Riskerna för olycksfall minskar tyvärr inte med åren, men bara för det innebär det inte att du ska sitta still mindre. Låt därför inte ett bristande försäkringsskydd stå i vägen bara för att du uppnått en viss ålder.

Ett fall hemma, cykla omkull eller en olycka på halt väglag kan hända vem som helst. Fallrisken ökar dock med stigande ålder, bland annat på grund av muskelsvaghet, syn- och hörselnedsättning samt försämrad balansförmåga. Fall är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig.

Hur kan försäkringen hjälpa mig? Vi illustrerar med ett räkneexempel

Ingrid 70 år har fått bestående besvär med sin höft efter att har ramlat ur sängen och brutit lårbenshalsen

Ingrid åkte in akut till sjukhuset och blev kvar på sjukhuset i 30 dagar. Den medicinska invaliditeten bedöms till totalt 25 procent. Ingrid har en 60Plus försäkring hos Länsförsäkringar med ett försäkringsbelopp på 20 prisbasbelopp och får följandeersättning från försäkringen:

  • Läkarvård och resor - 3 000 kronor
  • Skadade glasögon - 2 000 kronor
  • Akutvårdsersättning - 500 kronor
  • Sjukhusvistelse - 3 000 kronor
  • Medicinsk invaliditet - 236 500 kronor, 25 procent av 20 prisbasbelopp.

Totalt 245 000 kronor.

Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet 2020 som är 47 300 kronor.

Frågor om Olycksfallsförsäkring 60 plus