Guldkund

När du samlar dina bank- och försäkringsaffärer hos oss, får du flera förmåner. Med din boendeförsäkring som grund kan du bli Guldkund, Silverkund eller Bronskund.

Guldkund

Blir du när du har ditt boende försäkrat hos oss, samt ett aktivt privatkonto och ett sparande. Med sparande menar vi antingen ett regelbundet sparande på minst 500 kronor per månad, eller minst 200 000 kronor i sparkapital.

Du får

  • 20% rabatt på hushållets privata sakförsäkringar
  • Kreditkort utan årsavgift
  • Självriskreducering med 1 000 kr vid en skada via din boendeförsäkring (max en skada per hushåll vartannat år)
Guldkund Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Silverkund

Blir du när du har ditt boende försäkrat hos oss, samt ett aktivt privatkonto eller ett sparande. Med sparande menar vi antingen ett regelbundet sparande på minst 500 kronor per månad, eller minst 200 000 kronor i sparkapital.

Du får

Silverkund Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Bronskund

Bronskund blir du när du har ditt boende försäkrat hos oss, samt ytterligare en sakförsäkring.

Du får

  • 5% rabatt på hushållets privata försäkringar

 

Bronskund Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Det finstilta:

  • Boendet ska vara försäkrat i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. För att ta del av förmånerna räcker det med att du omfattas av hushållets boendeförsäkring.
  • För att få gratis kreditkort ska du ha ett personligt och aktivt privatkonto hos Länsförsäkringar (eller vara medkontohavare) samt ha ett eget regelbundet sparande på minst 500 kronor per månad eller minst 200.000 kronor i sparkapital. Kreditkortet erhålls efter sedvanlig kreditprövning.
  • Med aktivt privatkonto avses regelbundna insättningar av lön, studiemedel, pension eller annan inkomst, samt ett bankkort kopplat till kontot, därifrån du gör dina inköp och betalar dina räkningar.
  • Regelbundet månadssparande ska ske i våra produkter, till exempel ISK, IPS, fonder, pensions- eller kapitalförsäkring, där överföringen sker från ditt privatkonto hos Länsförsäkringar. Med sparkapital menas att pengar är insatta i något av produkterna ovan och/eller fasträntekonto (gäller ej Avtalspension). Har du flera av dessa produkter är det hushållets sammanräknade kapital som räknas.
  • Rabatten på dina fordonförsäkringar dras efter att grundpremie och trafikskatt är betald.