Av: Olof Daneskog

Förändringar i pensionsfondutbudet i oktober

I oktober sker förändringar i fondutbudet inom fondförsäkring. Den hållbarhetsinriktade fonden Coeli Circulus lanseras och några fonder byts ut, allt för att du ska få en så hög och hållbarhetsinriktad pension som möjligt.

Par vid havet

Coeli Circulus är en global aktiefond med inriktning främst mot småbolag med fokus på att bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling (FNs globala mål). Detta inkluderar exempelvis förnybar energi, energieffektivitet, hållbar livsmedelsproduktion, utsläppssnåla transporter, bevarande av biologisk mångfald och vattenrening. Fonden främjar hållbarhet enligt EUs regelverk (artikel 9, mörkgrön) och vi klassar den som hållbarhetsinriktad inom pensionsutbudet. 

I oktober byter vi även ut två fonder i utbudet och om du sparar i någon av dem flyttar vi ditt kapital till andra fonder, se vilka i tabellen nedan. Om du sparar i någon av fonderna inom fondförsäkring, exempelvis i din tjänstepension, sker flytten automatiskt och du behöver inte göra något. Du kan självklart också byta till annan valfri fond i utbudet om du önskar det. Dina eventuella kommande inbetalningar placerar vi i den nya fonden. Du som sparar i fonderna på ett fondkonto eller investeringssparkonto påverkas inte och kan fortsätta göra det som tidigare.

Ny fond 9 okt  
Coeli Circulus  
   
Fonder som upphör i i utbudet samt ersättningsfonder  
Nuvarande fond Ersättningsfond
DWS Invest Global Infrastructure --> DWS ESG Next Generation Infrastructure
Handelsbanken Svenska Småbolag -->  Cliens Småbolag


I oktober kommer du som sparar i Fidelity Asian Special Situations, Fidelity European Dynamic Growth, Fidelity China Focus Fund och Fidelity Global Focus Fund få en ny andelsklass av samma fond.

Läs mer om fonderna i fondlistan.

Om fondutbudet inom fondförsäkring

Alla fonder inom fondförsäkring utvärderas och kvalitetssäkras kontinuerligt utifrån bland annat avkastningspotential och hållbarhet. Fonder som inte längre lever upp till våra förväntningar, krav eller där förändringar skett i exempelvis förvaltning eller förvaltarteam, kan tas bort helt ur utbudet och kapitalet flyttas till fond med bättre avkastningspotential eller hållbarhetsnivå i vårt utbud. I fondlistan återfinns alla fonder inom fondförsäkring under knappen Pensionsfonder.

Se alla nyheter