Möjlighet att boka möten senare på dagen

Det digitala mötet har sedan pandemin blivit ett viktigt komplement för många av bankens kunder. Vi har samtidigt märkt av en ökad önskan om möjlighet till att boka möten senare på dagen, samtidigt som drop in-besöken på våra kontor minskar. Detta gör att vi nu utvecklar vårt kundmöte och erbjuder möjligheten att boka möten, både fysiskt och digitalt, senare på dagen.

Kundmöte
Foto: Sven Persson/swelo.se

- De senaste åren har vi märkt en ökad kunskap och önskan om att mötas digitalt från våra kunder. Det digitala mötet har så många fördelar att det är här för att stanna. Samtidigt har vi ofta ett behov av att träffas fysiskt, så kombinationen här emellan har varit det vi siktat på nu när vi utökar med möjlighet till senare mötestider, säger Agneta Wennberg, Affärsområdeschef Privat på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

I takt med fler digitala möten har drop in-besöken från kunderna blivit färre. Samtidigt hittar allt fler till de digitala tjänsterna och telefonbanken. Banköverföringar, öppnande av bankkonto, tecknande av försäkringar och skadeanmälan är saker som numera sköts digitalt på olika vis. Pandemin har också gjort att helt nya grupper känner sig bekväma med att använda digitala tjänster.

- Det är roligt att vi växer digitalt. Samtidigt har vi tillfällen då både vi och våra kunder vill träffas. Det kan handla om bolån, husköp eller placeringsrådgivning. Ofta när det rör stora och kanske svåra beslut, då vill både vi och våra kunder träffas för ett möte ansikte mot ansikte.

- Många har blivit bekväma med det digitala, men vi vill också fortsätta ta hand om de kunder som även i framtiden vill besöka oss utan en bokad tid. Så vi stänger inga dörrar, utan vi öppnar nya. Kontoren i Hässleholm och Kristianstad är öppna klockan 10 till 15 för drop in-besök varje dag. Dessutom har vi nu vårt nya kontor i Osby, där vi tar emot bokade bankmöten. På så sätt ökar vi vår tillgänglighet ytterligare och vill med det fortsätta vara lokala och relevanta i vår del av Skåne.

Se alla nyheter