Våra fastigheter

På Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har vi höga ambitioner om att värna och bevara vår lokala närvaro, då detta är en av de tydligaste skillnaderna mellan oss och övriga aktörer i branschen.

Våra fastigheter

Att äga fastigheter är en del av vår kapitalförvaltning. Vår fastighetsförvaltning kännetecknas av ett långsiktigt ägande där kvalitet och hög servicenivå är viktiga hörnstenar. Vi strävar efter att äga fastigheter i bra lägen som möter dagens krav på effektivitet och hållbarhet. För oss är det viktigt att våra hyresgäster ska trivas och känna stolthet över sitt boende och sina lokaler.

Vår fastighetsverksamhet präglas av ansvarsfulla investeringar och ett ansvarsfullt ägande. Ett sätt för oss att kvalitetssäkra vårt arbete är genom att miljöcertifiera våra byggnader mot Miljöbyggnad iDrift.