Granaten

Fastigheten ägs av Kristianstad Granaten AB som är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Fastigheten förvärvades 1 november 2013. Under 2017-2018 har omfattande renoveringar utförts där fasad, fönster och delar av taket byttes ut. Fastigheten kommer under 2023 att genomgå miljöcertifiering mot Miljöbyggnad iDrift.

Fastighetstyp: Lokal/Kontor
Markyta: 2 720 kvm
Kontorsyta: cirka 5 000 kvm
Adress: Tivoligatan 2, Kristianstad
Område: Centrum

Felanmälan

Formulär för felanmälan