Bränder

Ligg steget före

Varje år inträffar tusentals skador på svenska lantbruk. Många av dem hade kunnat undvikas med enkla förebyggande åtgärder. Du kan undvika skador och bekymmer genom att följa våra råd och tips här nedan.

Webbshop - säkerhetsprodukter

I vår webbshop får du information om och kan köpa bra säkerhetsprodukter som hjälper dig att undvika eller minska skador om olyckan är framme.

Hur brandsäker är din gård?

Varje år sker 2000 lantbruksbränder i Sverige. Att brandriskerna i lantbruk och hästverksamheter är stora beror på en kombination av lättantändligt material, elfel i byggnader, brandfarlig utrustning och många djur. Ofta är det dessutom långt till räddningstjänsten.

Hur säker din gård är beror mycket på vad du själv gör för att förebygga skador. Det handlar också om hur du utför ditt dagliga arbete.

Brand kan bero på otur - eller slarv. Oturen kan vi inte göra mycket åt, men slarv kan vi råda bot på genom att vara försiktiga och satsa på förebyggande åtgärder. 

Följ våra handfasta råd så minskar du risken för att gård och djur drabbas. Vill du fördjupa dig kan du ladda ner vår handbok.

Din gårds säkerhet


Installera solceller

Lantgårdarnas stora tak gör att många väljer att installera en solcellsanläggning för att producera egen el. Viktigt är att installationen görs på rätt sätt, både för bärighet och elsäkerhet.

Solcellsanläggning

Bygg bort brandrisken

Förhindra att branden sprider sig från byggnad till byggnad med brandväggar. Brandväggar går att sätta in i efterhand. Även gipsskivor räcker långt.

Byggnadssätt


Svetsning och heta arbeten

Vad är viktigt att veta om du behöver svetsa, skära eller göra andra heta arbeten på gården? Saker går ju sönder och ska lagas. Här är tips för verkstan och heta arbeten utomhus.

Svetsning och skärning på gården

Välj rätt släckutrustning

När liv och egendom står på spel är varje minut viktig. Flera storbränder förhindras varje år genom en snabb första insats med gårdens egen släckutrustning. Har du koll på vilken typ av släckare som ska finnas på din gård?

Brandsläckning på lantbruk


Brandskyddskontroll ett måste

Traktorer och övriga motorredskap behöver brandskyddskontrolleras varje år. Vi har checklistan för olika fordon och vad du måste se över varje år.

Brandskyddskontroll för fordon

Elsäkerhet på gården

Elanläggningar i lantbruket utsätts för hårt slitage. Dessutom används stor del av elutrustningen i dammiga och brandfarliga utrymmen. Nästan var tredje brand i lantbruket beror på elfel eller åsknedslag.

Elinstallationer i lantbruk