Elsäkerhet i lantbruk

Elsäkerhet i lantbruk

Elanläggningar i lantbruket utsätts för hårt slitage. Dessutom används stor del av elutrustningen i dammiga och brandfarliga utrymmen. Ett fel i elutrustningen kan få allvarliga följder. Nästan var tredje lantbruksbrand orsakas av elfel eller åska.

Elarbete ska alltid utföras av en person som har specialistkunskap för lantbrukets byggnader. Erfarenhet av installationer i lantbruk och hästverksamhet är också viktigt. Vid större upphandlingar av entreprenad behöver du ange att LBKs anvisningar ska följas och besiktigas av fristående besiktningsman. 

Några väsentliga skillnader mot vad som normalt krävs

  • Infälld installation är inte tillåtet på grund av gnagarrisk.
  • Ledningar måste vara metall-mantlad eller metall-skärmad.
  • Ledningar måste vara gnagarsäkert förlagda.
  • Centraler måste vara av metall eller ljusbågstålig plast (polykarbonat) 
  • Hela elinstallationen ska var skyddad med jordfelsbrytare.
  • Sektionera med 300-100-30mA.
  • Anläggningar med elektronik ska förses med åskskydd på inkommande ledningar.
  • Belysningsarmaturer måste oftast ha kapslingsklass IP54 D.

Viktig att veta om elsäkerhet

Elinstallationer och elektrisk utrustning är särskilt utsatta i lantbruket.

Läs mer i vårt faktablad