Kundundersökning pågår – hjälp oss att bli bättre!

Vi vill veta vad våra kunder tycker om vårt hållbarhetsarbete. Från och med imorgon torsdag (21/9), och ett par veckor framöver, kan du därför få en förfrågan om att delta i en undersökning. Detta sker via mejl.

Bild: man på kvinnas rygg skärgård

Undersökningen görs i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Därför har mejlet avsändaren Svenskt Kvalitetsindex och kommer från adressen info@netigate.se.

Stort tack för att du deltar i undersökningen – för oss är det värdefullt att få ta del av dina åsikter! Till exempel hjälper det oss att bli bättre.

Undersökningen innehåller frågor som till exempel:

  • Vilken typ av hållbarhetsinformation är du intresserad av?
  • Har du sett/hört någon information om Länsförsäkringar Gävleborgs hållbarhetsarbete?
  • Vilka av följande områden anser du är viktigast att Länsförsäkringar Gävleborg arbetar med?
  • Vad hade du velat att Länsförsäkringar Gävleborg skulle göra för att förbättra sitt hållbarhetsarbete?

Har du funderingar kring vårt hållbarhetsarbete eller om undersökningen?

Se alla nyheter