Vi ger dig rabatt – om du tar hand om din båt

Vi vet att din båt representerar allt från frihet på öppet hav till ett skönt dopp i en varm sommarvik. Vi vet också att båtar är stöldbegärliga och utsätts då och då för skadegörelse. Men om du lovar att ta hand om den kan du få rabatt på försäkringen.

Vi ger dig rabatt – om du tar hand om din båt

Förebyggande åtgärder håller kostnader nere – och skyddar egendom

Vi vet att det gamla uttrycket "tänka efter, före" fungerar. Det är ju på det resonemanget vi bygger hela vårt skadeförebyggande arbete. Och för att stötta ditt arbete med att öka säkerheten för dina medpassagerare och förebygga skador på din båt, både på land och till sjöss, väljer vi att lämna rabatt på din båtförsäkring. Här nedan finner du tre exempel på skadeförebyggande åtgärder som var för sig ger dig 10 procent rabatt på din båtförsäkring.

  • Du som styr båten har skepparexamen eller likvärdig utbildning
  • Spårningsutrustning via GPS, GSM eller VHF

Dessutom sänker vi din självrisk vid stöld om spårutrusning eller startspärr finns monterad på din båt. 

Observera!

Du behöver kontakta oss för att aktivera din rabatt. Rabatten är gällande under hela din avtalsperiod och förlängs per automatik vid försäkringens förnyelsedatum. Tänk på att meddela oss om du byter hemmahamn eller gör några andra förändringar som påverkar din rabatt. Din totala rabatt för skadeförbyggande åtgärder du gör på din båt kan inte överskrida 30 procent.