Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt senaste tillskott: Hållbarhetsinriktade placeringsförslag. Tanken är att Investeringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Utvecklingen i den globala ekonomin fortsätter att försämras, men förändringen är liten jämfört med förra månaden. Inflationen fortsätter att ligga på en hög nivå i stora delar av världen, vilket innebär att den penningpolitiska åtstramningen kan komma att snabbas på ytterligare. Flera centralbanker höjer nu sina räntor i en snabb takt och risken för en lägre tillväxt har ökat. Vi räknar dock fortfarande med relativt god tillväxt i den globala ekonomin, även om utsikterna för Kina och Eurozonen har försämrats. Kriget och inflationen utgör fortfarande de största riskerna mot den globala konjunkturen.

Se juni månads film

Luis Gemzell, makroekonom på Länsförsäkringar, berättar om vad som händer med ekonomin i världen och hur vi tror att inflationen och ekonomin i olika länder kommer att utvecklas framöver.

Se filmen

Se alla nyheter