Vi har testat tätskikt

Skador för miljarder

Under många år har vi i Sverige lagt ner både tid och pengar på att förebygga skador i våtutrymmen. Trots det är vattenskador fortfarande den vanligaste skadan i bostäder. Alla dessa skador beräknas kosta samhället mellan 6 och 10 miljarder kronor – varje år.

Att reparera en vattenskada i ett våtutrymme är inte bara kostsamt och tidsödande utan påverkar också arbets- och boendemiljön. Detta leder till onödig användning av resurser som i sin tur har en negativ klimatpåverkan.

Test för hållbarare miljö

Utan den förebyggande informationen som bland annat vi i försäkringsbranschen arbetar med, hade skadorna med största sannolikhet varit ännu fler och ännu mer omfattande. Och miljöpåverkan hade varit ännu större.

Läckande tätskikt i badrum står för cirka en femtedel av alla vattenskador och vi vill med testerna påverka branschen att ta fram bättre, säkrare och hållbarare tätskiktsystem som gynnar både konsumenter och entreprenörer. På så sätt bidrar vi också till en bättre miljö.

Vi vill poängtera att försäkringen gäller för alla branschgodkända tätskikt oavsett resultatet i testet, om de är rätt monterade.

Se filmen om testet

 

13 av 19 tätskikt läcker

Resultatet blir inte bättre

Vårt senaste test visar att tätskikten fortfarande läcker. Nu är det bara 6 av 19 tätskikt som klarar testarna och håller tätt. Det är ett sämre resultat än förra gången då det var 8 tätskikt som klarade testerna.

I årets funktionsprovning hos RISE läckte 13 av systemen. Den del av testet där vi demonterar provlådan visar att hela 7 av de 13 upptäckta läckagen upptäcktes först efter det att tätskikten hade demonterats. Sju tätskikt har läckage som inte skulle upptäckts om bara utsidan på lådan hade inspekterats.

Läcker trots branschgodkända tätskikt

Att ha en provningsmetod där man inte demonterar provlådan och inte lyfter bort tätskiktet för att se om det uppstått läckage är ett allvarligt problem. Dessa provningar i Europa ligger fortfarande till grund för branschgodkännanden i Sverige och CE- märkning. Tätskikten i det här testet är alla branschgodkända, trots det läcker hela 13 av 19 tätskikt.

Vi ser att läckagen i badrum är vanligast vid golvbrunnar och avloppsrör i golv för handfat och toastol. Det är viktigt att alla delar i tätskiktssystemen håller tätt inte bara varje del för sig. Utan det är vid skarvar och rörgenomföringar som påfrestningarna är som värst och där måste tätskiktssystemet fungera till 100 procent.

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, är ett uttryck som blir extra tydligt här. Även ett litet läckage ger stora skador.

De nitton testade tätskikten 2019

Företag/Leverantör Tätskisktsystem
Alfix A/S Alfix våtrumsmatta monterad i Alfix 2K Tätningsmassa
Ardex AB Tricomsystem med Ardex 7+8
Bauhaus & Co KB Probau
Bostik AB Pro Folietätskikt
Byggmax Foliesystem
Centro Kakel och Klinker AB TM# F-System  
Finja Finja Tätsystem
Hornbach Megaduk foliesystem
CC-Höganäs Byggkeramik AB Foliesystem G12-3b och V12-3b
Kakeldax KDX
Kiilto AB KeraSafe + Foliesystem
LIP Sverige AB Folie system 27
Mapei AB Mapeguard WP90 foliesystem
Mira Byggeprodukter A/S Tätskiktsystem SE1
BASF AB/PCI Sverige PCI VG2014
Sika Sverige AB Schönox Folie 1
Tarkett AB Tarkodry
Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB Tec Foliesystem
Zebra Interni Zebra Systems F1
De sex tätskiktsystemen som klarade testet 2019
Företag/leverantör Tätskiktssystemen
Ardex AB Tricomsystem med Ardex 7+8
Bauhaus & Co KB Probau
Finja Finja Tätsystem
LIP Sverige AB LIP Folie system 27
Kiilto AB KeraSafe + Foliesystem
Mira Byggeprodukter A/S Tätskiktsystem SE1

Varför testar vi tätskikt?

Syftet med testet är att se vilka tätskiktssystem som klarar påfrestningarna under 30 år, vilket är en normal livslängd för ett badrum. Vi ville också ta reda på om tillverkarna har åtgärdat de eventuella tidigare brister och om de utvecklat metoden för själva monteringen.

Samtliga tätskikt är branschgodkända och har enligt Byggkeramikrådet ett motsvarande test som grund för att få ett godkännande av dem.

Testet är ett stresstest med hård belastning under cirka fem veckor som ska simulera 30 års användande av badrummet. En del menar att testet är för hårt, men på motsvarande sätt provar sängtillverkare hållbarheten i sina sängar. När de testar sängarnas hållfasthet och uthållighet, utsätter de varje säng för 45 000 överrullningar med en 140 kilo tung trumma.

Finansiering av testet sker genom Länsförsäkringars forskningsfond och Byggkeramikrådet.

Test av två tätskiktstyper

Vi testade två olika tätskiktstyper:

  1. Tätskiktsfolie (18 testade). Foliesystemen fungerar som tätskikt under keramik- och natursten i våtrum.
  2. PVC-matta (en testad). Mattan vi testade är utvecklad för att vara tätskikt under keramik- och natursten i våtrum.

Monteringen av foliesystemen har gjorts av personal på RISE med många års erfarenhet av den här typen av montagekontroller. PVC-mattan har monterats av auktoriserad golventreprenör med många års erfarenhet.

Alla tillverkare har varit inbjuda att delta vid monteringen och har också godkänt den.

Rapporter

Senaste rapporten

Här hittar du 2019 års test av tätskikt hos RISE (pdf)

Äldre rapporter

Tätskiktstest 2016 (pdf)

Tätskiktstest 2014 (pdf)