Styrelsen

Länsförsäkringar Bergslagens styrelse väljs av vårt fullmäktige på den ordinarie bolagsstämman varje år.

Anki Norrström, ordförande
Född 1952
Invald 2015, mandatperiod 2021-2023

Joakim Alkman
Född 1963
Invald 2010, mandatperiod 2020-2022

Annika Bergman
Född 1966
Invald 2009, mandatperiod 2021-2023

Pär Jansson
Född 1970
Invald 2018, mandatperiod 2021-2023

Sofia Larsen
Född 1972
Invald 2016, mandatperiod 2020-2022

Jan-Erik Westlund
Född 1956
Invald 2018, mandatperiod 2020-2022

Per Åhman
Född 1954
Invald 2008, mandatperiod 2020-2022

Helena Lindberg
Född 1978
Personalrepresentant, ordinarie

Stina Haraldsson
Född 1990
Personalrepresentant, ordinarie

Åsa Gustavsson
Född 1975
Personalrepresentant, suppleant

Evelina Bertilsson
Född 1982
Personalrepresentant, suppleant