Styrelsen

Länsförsäkringar Bergslagens styrelse väljs av vårt fullmäktige på den ordinarie bolagsstämman varje år.

Anki Norrström, ordförande
Född 1952
Invald 2015, mandatperiod 2015-2017

Joakim Alkman
Född 1963
Invald 2010, mandatperiod 2016-2018

Annika Bergman
Född 1966
Invald 2009, mandatperiod 2015-2017

Pär Jansson
Född 1970
Invald 2018, mandatperiod 2018-2019

Sofia Larsen
Född 1972
Invald 2016, mandatperiod 2016-2018

Jan-Erik Westlund
Fdd 1956
Invald 2018, mandatperiod 2018-2020

Per Åhman
Född 1954
Invald 2008, mandatperiod 2016-2018

Helena Lindberg
Född 1978
Personalrepresentant

Henrik Seiver
Född 1956
Personalrepresentant

Linda Kamsvåg
Född 1977
Personalrepresentant, suppleant