Styrelsen

Länsförsäkringar Bergslagens styrelse väljs av vårt fullmäktige på den ordinarie bolagsstämman varje år.

Anki Norrström, ordförande
Född 1952
Invald 2015, mandatperiod 2021-2023

Joakim Alkman
Född 1963
Invald 2010, mandatperiod 2020-2022

Pär Jansson
Född 1970
Invald 2018, mandatperiod 2021-2023

Sofia Larsen
Född 1972
Invald 2016, mandatperiod 2020-2022

Jan-Erik Westlund
Född 1956
Invald 2018, mandatperiod 2020-2022

Per Åhman
Född 1954
Invald 2008, mandatperiod 2020-2022

Ylva Ascarante
Född 1968
Invald 2023, mandatperiod 2023-2025

Helena Lindberg
Född 1978
Personalrepresentant, ordinarie

Åsa Gustavsson
Född 1975
Personalrepresentant, ordinarie