Illustration av två personer som reser med reseförsäkring.
Illustration av två personer som reser med reseförsäkring.

Reseförsäkring

Trygg på resan med reseförsäkring i din hemförsäkring.

  • Ingår i hemförsäkringen och gäller för hela familjen, i Sverige och utomlands
  • Skydd upp till 45 dagar
  • Du kan enkelt utöka reseskyddet

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad gäller reseförsäkringen för?

Innehåll
Hemförsäkring
Utökat reseskydd

Om du blir akut sjuk eller om du skadar dig i en olycka under resan. Vi betalar nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemtransport.

Vid utlandsvistelse, kontakta alltid SOS International. Vid resa inom Sverige, kontakta oss på Länsförsäkringar.

Om du får akuta tandbesvär under resan. Högsta ersättning är 5 000 kronor för tillfällig behandling.

Kontakta i första hand ditt flygbolag för ersättning. Om de inte kan hjälpa dig, kontakta oss på Länsförsäkringar. Högsta ersättning är 100 000 kronor.

Om du blir bestulen på dina saker som du har med dig på resan kan du få ersättning. Högsta ersättningen är 100 000 kronor. Kontanter ersätts med max 5 000 kronor. Om du har utökat reseskydd är maxersättning för kontanter 10 000 kronor.

Om det inträffar en naturkatastrof eller om krig utbryter och du omedelbart måste resa hem. Högsta ersättning är 10 000 kronor.

Om du råkar ut för en akut sjukdom eller olycka och därmed tvingas avbryta din resa kan du få ersättning. Du kan få ersättning med högst 500 kronor per dag. Du som har utökat reseskydd kan få ersättning med högst 1000 kronor per dag.

Om du på grund av en plötslig oförutsedd händelse anländer för sent till en planerad avgång till eller från Norden, och därmed missar din avgång, kan du få ersättning för merkostnader. Du får som högst 5 000 kronor i ersättning för att ansluta dig till resan. Du som har utökat reseskydd får högst 15 000 kronor i ersättning.

Om du blir akut sjuk och inlagd på sjukhus under mer än halva antalet resdagar. Högsta ersättning är 45 000 per person och totalt högst 75 000 kronor.

Om du på grund av akut sjukdom måste avboka resan. Högsta ersättning är 45 000 kronor per person och totalt högst 75 000 kronor.

Om du har påbörjat din resa och du blir försenad kan du få ersättning med max 3000 kr per person. Om ditt bagage blir försenat till resmålet på utresan, kan du få ersättning med 2000 kronor per väska och totalt högst 10 000 kronor.

ATT TÄNKA PÅ...

För att få full ersättning ska du vara aktsam med dina saker och särskilt försiktig med pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom. Bor du på hotell ska du låsa in dina värdesaker i säkerhetsbox eller resväska. Polisanmäl alla stölder i det land du befinner sig i och be om en kopia av polisanmälan. För att läsa mer om vad aktsamhet och stöldbegärlig egendom innebär, se villkoren för hemförsäkringen.

Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall, kontakta alltid SOS International för rådgivning och hjälp.

Bild på mamma med armarna om sin dotter i tioårsåldern.

Reseskydd i din hemförsäkring

I din hemförsäkring ingår ett reseskydd som gäller under resans första 45 dagar. Om du ska vara borta längre behöver du förlänga ditt skydd. Om du vill ha en mer omfattande försäkring kan du utöka ditt reseskydd.

I din hemförsäkring ingår ett reseskydd som gäller under resans första 45 dagar. Försäkringen gäller även för dina barn under 18 år som följer med på resan, även om de inte bor i samma bostad som du.

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller bland annat om du blir sjuk eller är med om en olycka under resan. Du kan få ersättning om din resväska blir stulen, om du blir bestulen på pengar eller om du tvingas avbryta din resa på grund av sjukdom.

Om du vill ansöka om ersättning i samband med resa behöver du göra en skadeanmälan. Klicka på länken nedan så guidar vi dig rätt.

Ansök om ersättning 

Har du betalat resan med kort eller Swish?

Om du betalar din resa med vårt bank- eller kreditkort får du ett extra reseskydd där det bland annat ingår avbeställningsskydd. Det gäller även om du betalat resan med Swish, så länge det är anslutet till ditt konto på Länsförsäkringar.

Utökat reseskydd

Med tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd får du ett mer omfattande skydd än det som ingår i hemförsäkringen. Bland annat avbeställningsskydd och ersättning om du blir försenad på resan. Skulle du bli sjuk och inlagd på sjukhus under mer än halva antalet resdagar, har du möjlighet till en ersättningsresa. Det utökade reseskyddet gäller i hela världen under resans första 45 dagar.

Hör av dig till oss för att teckna utökat reseskydd

Reseintyg

Vissa länder kräver reseintyg för att ge sjukvårdsbehandling i landet. Tänk på att intyget kan krävas vid inresa, så se till att beställa det i god tid innan avresa.

Fyll i formuläret här så skickar vi ett intyg inom några arbetsdagar

Vid längre utlandsvistelse

Om du är borta i mer än 45 dagar behöver du teckna en försäkring för tillfällig utlandsvistelse, då reseskyddet i din hemförsäkring endast gäller under en begränsad tid.

Läs mer och kontakta oss

Viktig information om du blir sjuk eller skadad

Om du råkar ut för en olycka eller blir sjuk, kontakta alltid SOS International för rådgivning på telefon +46 8 670 40 00.

Vid olycka eller sjukdom på resa ska du besöka läkare på resmålet redan från första sjuk- eller skadedagen, för att få ett läkarintyg. Glöm inte att ta med ditt försäkringsnummer och EU-kortet.

Läs mer om vad du gör om du blir sjuk utomlands