Bekväma fonder – ett enkelt sätt att spara

Bekväma fonder – ett enkelt sätt att spara

Med de Bekväma Fonderna är det riktigt enkelt att fondspara. Du behöver inte vara aktiv, kunnig eller ens särskilt intresserad. Det enda du behöver göra är att välja den Bekväma Fond som passar dig bäst utifrån hur länge du tänkt spara och din inställning till risk.

  • Fondsparande med kvalitetsstämpel

    De Bekväma Fonderna är så kallade fondandelsfonder, som innebär att de placerar i andra fonder. Alla fonder som ingår är kvalitetsgranskade när det gäller bland annat avkastning, hållbarhet och förvaltarorganisation. Vi tar inte ut någon förvaltningsavgift för placeringar i underliggande fonder.
  • Noggrant avvägda fondportföljer

    De fondkategorier som kan ingå i Bekväma Fonderna är aktiefonder, absolutavkastande fonder, långa räntefonder och korta räntefonder. Utifrån den Bekväma Fondens riksnivå kombineras fondkategorierna så att den förväntade avkastningen ska bli så hög som möjligt.
  • Aktiv förvaltning utifrån marknadsbedömning

    Vi ser löpande över de Bekväma Fonderna och gör justeringar vid behov utifrån vår bedömning av marknadens utveckling på ca 12 månaders sikt. Det kan exempelvis innebära att vi byter ut fonder eller ändrar andelen av en fondkategori i den Bekväma Fonden. Vi justerar också för att du ska ha den risknivå du valt över tid.

Du kan välja Bekväma Fonder i alla sorters sparande som investeringssparkonto, kapitalförsäkring, direkt fondsparande och tjänstepension.

Bekväm Fond Defensiv

Bekväm Fond Defensiv är en aktivt förvaltad fondandelsfond. Det långsiktiga riktmärket för hur stor andel av fonden som placeras i aktiefonder är 5 procent. Övriga placeringar görs i långa räntefonder, absolutavkastande fonder samt korta räntefonder. Bekväm Fond Defensiv passar dig som vill spara på kort sikt med låg risk.

Läs mer om Bekväm Fond Defensiv

Bekväm Fond Stabil

Bekväm Fond Stabil är en aktivt förvaltad fondandelsfond. Det långsiktiga riktmärket för hur stor andel av fonden som placeras i aktiefonder är 25 procent. Övriga placeringar görs i långa räntefonder, absolutavkastande fonder samt korta räntefonder. Bekväm Fond Stabil passar dig som vill spara på kort till medellång sikt, med medelhög risk.

Läs mer om Bekväm Fond Stabil

Bekväm Fond Balans

Bekväm Fond Balans är en
aktivt förvaltad fondandelsfond. Det långsiktiga riktmärket för hur stor andel
av fonden som placeras i aktiefonder är 53 procent. Övriga placeringar görs i långa räntefonder, absolutavkastande fonder samt korta räntefonder.Bekväm Fond Balans passar dig som vill spara på kort till medellång sikt, med medelhög risk.

Läs mer om Bekväm Fond Balans

Bekväm Fond Tillväxt

Bekväm Fond Tillväxt är en aktivt förvaltad fondandelsfond. Det långsiktiga riktmärket för hur stor andel av fonden som placeras i aktiefonder är 75 procent. Övriga placeringar görs i långa räntefonder och absolutavkastande fonder. Bekväm Fond Tillväxt passar dig som vill spara på medellång till lång sikt, med hög risk.

Läs mer om Bekväm Fond Tillväxt

Bekväm Fond Potential

Bekväm Fond Potential är en aktivt förvaltad fondandelsfond. Det långsiktiga riktmärket för hur stor andel av fonden som placeras i aktiefonder är 100 procent. Bekväm Fond Potential passar dig som vill spara på lång sikt, med mycket hög risk.

Läs mer om Bekväm Fond Potential

Tänk på att

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Den tidigare värdeutvecklingen och avkastningen ger inte någon säker vägledning i fråga om den framtida utvecklingen och avkastningen.

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om riskerna vid fondsparande