Tryggt boende

Länsförsäkringar har under en lång tid finansierat forskning med olika inriktningar på temat Tryggt boende. För tillfället fokuserar vi på forskning kring anpassning till framtida klimatförändringar.

Extrema väderhändelser innebär en utmaning för försäkringsbranschen och vi behöver mer kunskap för att kunna fortsätta att erbjuda ett bra försäkringsskydd för alla. För att hantera följderna av ett förändrat klimat behöver åtgärder vidtas och samverkan med andra samhällsaktörer ske på bred front.

Nya beviljade forskningsprojekt

Därför har Forskningsfonden beslutat att under en treårsperiod finansiera två starka forskningsprogram som ska titta närmare på klimatförändringarna påverkar försäkringsbranschen, kunder och övriga samhället.

Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet

har beviljats 8 miljoner kronor för forskningsprogramet ”Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende - lärande från tidigare händelser och samhällsplanering”. Forskarna ska studera befintlig data om tidigare extrema väderhändelser, kommuners ansvar vid vattennära byggande och roll i samverkan med andra aktörer samt vilka faktorer som påverkar bostadsägares förebyggande åtgärder i relation till risker. Programansvarig är Mikael Granberg, Docent vid Karlstads universitet.

Mittuniversitetet

har fått 4 miljoner kronor för att studera människors uppfattningar och beteenden i förhållande till klimatrisker. ”Tryggt boende, klimatförändring och framtida försäkringar: Kunskapsgenerering för framtidsplanering”. Målet är att få ökad kunskap om människors riskuppfattningar, beteende och betalningsvilja vad gäller försäkringar. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan tre starka forskningsmiljöer vid Mittuniversitetet – Centrum för forskning om ekonomiska relationer, Risk and Crisis Research Centre och Forum för genusvetenskap. Programansvarig är Anna Olofsson, Professor vid Mittuniversitetet Östersund.

Tidigare forskningsprojekt

Tidigare finansierad forskning fokuserar på att bland annat reducera vattenskadorna i våra hem, lära oss mer om brandsäkerhet, öka tryggheten för våra äldre i boendet och belysa hur dagens pensionssystem kommer att påverka oss i framtiden.

Pågående projekt

Här ser du vilka forskningsprojekt som Länsförsäkringar just nu finansierar inom tryggt boende. Just nu pågår en stor satsning inom just detta område.

Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende – lärande från tidigare händelser och samhällsplanering. Mikael Granberg, Karlstads universitet Centrum för klimat och säkerhet

Tryggt Boende, klimatförändringar och framtida försäkringar - kunskapsgenerering för framtidsplanering. Anna Olofsson, Mittuniversitetet

 

 

Läs om avslutade projekt inom tryggt boende