Se över värdet på företagets tillgångar efter inflationsökningen

Under de senaste månaderna har inflationen stigit till den högsta nivån på 30 år. Inom byggbranschen har priserna ökat snabbt inom flera områden och ligger nu på en nivå som kan vara upp till dubbelt så hög som förra året.

Detta innebär att värdet på ert eventuella varulager, era maskiner och era entreprenader kan ha ökat kraftigt trots att ni inte gjort någon omfattande förändring i er verksamhet.

För oss är det jätteviktigt att du som kund har ett fullgott skydd om en skada skulle inträffa. Därför fokuserar vi just nu på att säkerställa att värdet på våra kunders tillgångar stämmer överens med de rådande prisnivåerna.

I er företagsförsäkring finns försäkringsbelopp som ska avspegla nypriset på den egendom som du har försäkrat.

För att du ska kunna få rätt ersättning vid en eventuell skada är det därför viktigt att du tittar igenom försäkringsbrevet och säkerställer att beloppen räcker till och motsvarar aktuella prisnivåer. Du hittar informationen på brevet du fick när du tecknade försäkringen eller när den förnyades senast.

Skulle du upptäcka att du behöver höja beloppen eller om du har några andra frågor är du välkommen att kontakta oss.

Se alla nyheter