Om vi inte är överens

Länsförsäkringar Älvsborg ägs av sina kunder och därför är det extra viktigt för oss att du är nöjd. Är du ändå missnöjd uppskattar vi om du hör av dig.

Är du inte nöjd:

 1. Be din handläggare titta på ärendet igen

  Är du inte nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende, be din handläggare titta på det igen. Det mesta kan klaras upp om vi pratas vid. Vet du inte vem du ska vända dig till? Hör av dig så hjälper vi dig tillrätta.
 2. Låt ansvarig titta på ärendet

  Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos handläggaren kan du vända dig till ansvarig för förnyad prövning. Vet du inte vem du ska vända dig till? Hör av dig så hjälper vi dig tillrätta.
 3. Begär slutlig prövning hos oss

 

 • Kundombudsman
  Är du inte nöjd med chefens beslut kan du få ditt ärende slutligt prövat av vår kundombudsman. Kundombudsmannen är underställd styrelsen och arbetar oberoende i förhållande till vår organisation. Denne prövar det flesta ärenden med några undantag som till exempel medicinska bedömningar och vem som är ansvarig vid en trafikolycka. Se nedan för andra sätt att få dessa ärenden prövade.

  Så här kan du välja att anmäla ditt klagomål till vår kundombudsman:
 • Trafikskaderåd
  Rådet prövar vållande i trafikolyckor. I rådet ingår erfarna fordonsskadereglerare, skadejurist och skadechef. Skicka en skriftlig begäran om prövning till trafikskaderadet@alvsborg.lansforsakringar.se eller Trafikskaderådet, Länsförsäkringar, 462 28 Vänersborg.
 • Bankärenden
  Länsförsäkringar Bank har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bankklagomål om du som kund inte är nöjd med vårt slutliga lokala beslut. Så här kontaktar du bankens klagomålsansvarig: E-post till klagomalsansvarig.bank@lansforsakringar.se eller brev till:
  Länsförsäkringar Bank/Länsförsäkringar Hypotek
  Klagomålsansvarig
  Box 22336
  250 25 Helsingborg

Prövning utanför Länsförsäkringar

Trafikskadeärenden

Har du frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Medicinska ärenden

Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden. Mer information finns på www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Rättsskyddsärenden

Tvister som gäller rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Övriga ärenden

Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i bank- och försäkringsärenden om du anser att vårt beslut är felaktigt. ARN är en nämnd för alternativ tvistlösning. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Prövningen är kostnadsfri för dig.

ARN 08-508 860 00 eller Box 174, 101 23 Stockholm. Mer information finner du på www.arn.se.

Länsförsäkringar Älvsborg och Länsförsäkringar Bank åtar sig att medverka i tvistelösning i ovanstående nämnder.

Domstol

Du kan väcka talan mot din försäkringsgivare eller bank vid allmän domstol. Rättsskyddet i din försäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.


Rådgivning utanför Länsförsäkringar

Konsumenternas
Upplysningar och rådgivning i bank- och försäkringsfrågor lämnas av Konsumenternas bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå. Du når dem på 0200-22 58 00 eller box 24215, 104 51 Stockholm. Läs mer på www.konsumenternas.se och i klagoguiden .

Kommunens konsumentrådgivning
Du kan också vända dig till konsumentvägledaren som flera kommuner erbjuder.

Ekonomisk värdering

Kommer vi inte överens om värdet på det som ska ersättas kan du begära ett utlåtande av en värderingsman som är förordnad av Svenska Handelskammaren. Värderingsmannen tillämpar villkorens värderingsregler. Läs mer på www.besiktning.nu

Värderas egendomen till högre värde svarar Länsförsäkringar för värderingskostnaden. Vid samma eller lägre värde betalar du del av värderingskostnaden.

Fastighetsförmedling

Fastighetsmäklaren har ett personligt ansvar i sitt uppdrag. Vänd dig därför i första hand till denne om du inte är nöjd med mäklartjänsten. Du kan även vända dig till ansvarig för fastighetsförmedlingen hos oss eller klagomålsansvarig, som kontaktar mäklaren och/eller dennes arbetsgivare.

Skicka inga känsliga personuppgifter

När du fyller i e-postformuläret eller mejlar oss ber vi dig att inte skriva hälsouppgifter eller andra känsliga personuppgifter. Det gör du säkert via Mina sidor och då behöver du ha bank-id. Information om hur vi behandlar personuppgifter finner du här.

Är du företagare?

Här hittar du all information om hur du som företagare ska gå tillväga.

Till företagssidan