Fullmäktigeval 2019

Länsförsäkringar Älvsborg är ett lokalt kundägt bolag. Våra kunder är våra enda ägare, och om du har sakförsäkring hos oss är du en av dem. Det betyder att du har möjlighet att delta i val av ledamöter till fullmäktige som är bolagets högsta beslutande organ. 

Fullmäktige representerar försäkringstagarna vid bolagsstämman samt utser styrelse. Läs mer om oss

Val till fullmäktige 2019 hålls den 5 och 6 februari:

  • 5 februari, region Borås – kommunerna Borås och Bollebygd
  • 6 februari, region Mittenälvsborg – kommunerna Lerum, Alingsås, Vårgårda och Ale

Information om tid och plats kommer senare!