Val till fullmäktige

Som försäkringskund och delägare i ett ömsesidigt bolag innebär det att du har möjlighet att vara med och utse representanter i varje kommun inom vårt område. Detta görs genom att delta i fullmäktigevalet. Nu är fullmäktigevalet för mandatperioden 2021-2024 i regionerna Södra och Dalsland avslutat och vi vill tacka dig som deltog!