Fullmäktigeval

Länsförsäkringar Älvsborg är ett kundägt bolag. Det betyder att du som kund är en av våra ägare och har möjlighet att påverka bolagets utveckling. Att delta vid val till fullmäktige är ett exempel. Den som utses till kundrepresentant tar plats i Länsförsäkringar Älvsborgs fullmäktige som är vårt högsta beslutande organ.

Fullmäktigeval

Länsförsäkringar Älvsborg är ett kundägt bolag. Det betyder att du som kund är en av våra ägare och har möjlighet att påverka bolagets utveckling. Att delta vid val till fullmäktige är ett exempel och du har även möjlighet att nominera kandidater till valen. Respektive region har val vart tredje år.

Enda kravet för att delta i valet är att du har en gällande sakförsäkring hos oss – till exempel en försäkring för boende, lantbruk eller företag. Som delägare företräds dina intressen av de ledamöter som varje mandatperiod väljs in till fullmäktige i din region och de är länken mellan dig och bolagets ledning.

Om fullmäktige

Fullmäktige består idag av 60 ordinarie ledamöter som representerar våra cirka 170 000 sakförsäkringskunder. Fullmäktige är Länsförsäkringar Älvsborgs högsta beslutande organ som på bolagsstämman bland annat utser bolagets styrelse. Utöver stämman träffar fullmäktige styrelse och representanter från verksamheten ett par gånger varje år för att diskutera angelägna frågor. Dina intressen företräds av de ledamöter som varje år väljs till fullmäktige i någon av våra 19 kommuner i länet som är representerade.

Resultat fullmäktigeval 2023

Ledamöter i region Älvdalen 2023 – 2026

Vänersborgs kommun

Omval

 • Johan Larsson, Vargön
 • Stefan Leijon, Vänersborg
 • Ulrica Sundén Berger, Vänersborg

Nyval

 • Maria Aldegren, Vänersborg
 • Per Olsson, Vänersborg
 • Patrik Wallentin, Brålanda
Trollhättans kommun

Omval

 • Anders Lydahl, Trolhättan
 • Anita Thungström, Trolhättan
 • Lars Häller, Trolhättan
 • Petra Arlebo, Trolhättan
 • Jonas Bergqvist, Trolhättan

Nyval

 • Sarkis Banous, Trolhättan
 • Lillemor Lindberg, Sjuntorp
Lilla Edets kommun

Omval

 • Richard Cander, Lilla Edet

Ledamöter i region Östra 2023 – 2026

Herrljunga kommun

Omval

 • Malin Isaksson, Herrljunga
Ulricehamns kommun

Omval

 • Anders Dahlgren, Ulricehamn
 • Emma Ekstrand, Ulricehamn
 • Per-Anders Håkansson, Hökerum

Nyval

 • Johan Hårte, Hökerum

Kontakt

Är det något du undrar över är du varmt välkommen att kontakta din regions ledamot i nomineringskommittén. Du kan också mejla oss på info04-fullmaktige@lansforsakringar.se.