Välkommen till fullmäktigeval!

Vi är ett lokalt kundägt bolag. Våra kunder är våra enda ägare och du är en av dem. Det innebär att du har möjlighet att delta vid val av ägarrepresentanter från din kommun till fullmäktige, som är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Älvsborg.

I år sker valet till fullmäktige i regionerna Borås och Mittenälvsborg den 5 och 6 februari.

Ta chansen att vara med och påverka bolagets framtid och dessutom lära dig mer om hur du kan bli tryggare i ditt hem. Enda kravet är att du har en sakförsäkring hos oss.

Fullmäktige för region Borås väljs av och bland kunderna i kommunerna Borås och Bollebygd. 

Fullmäktige för region Mittenälvsborg väljs av och bland kunderna i kommunerna Ale, Alingsås, Lerum och Vårgårda.

 Läs mer om oss

5 februari, region Borås – kommunerna Borås och Bollebygd

Plats: Länsförsäkringars kontor, Teknologgatan 2, Borås
Tid: Klockan 18.00-20.30
Vi bjuder på lite att äta och dricka och vår skadeförebyggare Anders Lindhjem pratar på temat "Trygg hemma".

Anmälan region Borås

6 februari, region Mittenälvsborg – kommunerna Ale, Alingsås, Lerum och Vårgårda

Plats: Grand Hotel, Bankgatan 1, Alingsås
Tid: Klockan 18.00-20.30
Vi bjuder på lite att äta och dricka och vår skadeförebyggare Anders Elg pratar på temat "Trygg hemma".

Anmälan region Mittenälvsborg


Välkommen!

Styrelsen