Fullmäktigeval 2018

Länsförsäkringar Älvsborg är ett lokalt kundägt bolag. Våra kunder är våra enda ägare, och om du har sakförsäkring hos oss är du en av dem. Det betyder att du har möjlighet att delta i val av ledamöter till fullmäktige som är bolagets högsta beslutande organ. 

Fullmäktige representerar försäkringstagarna vid bolagsstämman samt utser styrelse. Läs mer om oss

Val till fullmäktige 2018 hölls 5 och 6 februari.

Under kvällen bjöd vi på lättare förtäring och vår skadeförebyggare informerade på temat "Trygg hemma" – om hur du säkrar ditt hem när det gäller brand, vatten och inbrott.