Fullmäktigeval

Länsförsäkringar Älvsborg är ett kundägt bolag. Det betyder att du som kund är en av våra ägare och har möjlighet att påverka bolagets utveckling. Att delta vid val till fullmäktige är ett exempel. Den som utses till kundrepresentant tar plats i Länsförsäkringar Älvsborgs fullmäktige som är vårt högsta beslutande organ.


Nu är det dags för fullmäktigeval i regionerna Älvdalen och Östra!

Länsförsäkringar Älvsborg är ett kundägt bolag. Det betyder att du som kund är en av våra ägare och har möjlighet att påverka bolagets utveckling. Att delta vid val till fullmäktige är ett exempel och du har tidigare i höst även haft möjlighet nominera kandidater till valen.

Nu är det dags för fullmäktigeval i region Älvdalen (med kommunerna Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet) och region Östra (med kommunerna Ulricehamn och Herrljunga). Valet till fullmäktige sker 15 – 30 januari 2023 och mandatperioden omfattar tre år. Det betyder att respektive region har val vart tredje år.

Enda kravet för att delta i valet är att du har en gällande sakförsäkring hos oss – till exempel en försäkring för boende, lantbruk eller företag. Som delägare företräds dina intressen av de ledamöter som varje mandatperiod väljs in till fullmäktige i din region och de är länken mellan dig och bolagets ledning.

Om fullmäktige

Fullmäktige består idag av 40 ordinarie ledamöter och cirka 20 suppleanter som representerar våra cirka 170 000 sakförsäkringskunder. Fullmäktige är Länsförsäkringar Älvsborgs högsta beslutande organ som på bolagsstämman bland annat utser bolagets styrelse. Utöver stämman träffar fullmäktige styrelse och representanter från verksamheten ett par gånger varje år för att diskutera angelägna frågor. Dina intressen företräds av de ledamöter som varje år väljs till fullmäktige i någon av våra 19 kommuner i länet som är representerade.

Hur deltar jag i valet?

Du deltar i valet mellan 15 – 30 januari. Klicka på knappen här nedanför så kommer du direkt till valwebben. Vill du hellre lämna din röst i pappersform på något av våra kontor går det också bra.

Så här röstar du

  1. Gå till valportalen genom att klicka på Rösta här.
  2. Logga in med BankID om du vill fullfölja röstningen digitalt. Har du inget BankID, välj "Utskrift". Då kan du fylla i ett formulär, skriva ut det och lämna till närmaste kontor. Ta med legitimation.
  3. Välj din hemkommun och rösta på den eller de personer som du vill ska representera dig. Du kan bara rösta i den kommun du är folkbokförd.
  4. Skicka in din röst. Klart!

Rösta här

Kontakt

Är det något du undrar över är du varmt välkommen att kontakta din regions ledamot i nomineringskommittén. Du kan också mejla oss på info04-fullmaktige@lansforsakringar.se.

Region Älvdalen

Anita Thungström
anita.thungstrom@gmail.com

Region Östra

P-G Bernhult
pg.bernhult@gmail.com