Val till fullmäktige. Tack för din medverkan!

Som försäkringskund och delägare i ett ömsesidigt bolag innebär det att du har möjlighet att vara med och utse representanter i varje kommun inom vårt område. Detta görs genom att delta i fullmäktigevalet. Nu är fullmäktigevalet för mandatperioden 2021-2024 i regionerna Södra och Dalsland avslutat och vi vill tacka dig som deltog!

Har du frågor?

Kontakta Kerstin Sandin på 0521-27 31 10 eller kerstin.sandin@lansforsakringar.se.

Länsförsäkringar Älvsborg