Fullmäktigeval

Länsförsäkringar Älvsborg är ett kundägt bolag. Det betyder att du som kund är en av våra ägare och har möjlighet att påverka bolagets utveckling. Att delta vid val till fullmäktige är ett exempel. Den som utses till kundrepresentant tar plats i Länsförsäkringar Älvsborgs fullmäktige som är vårt högsta beslutande organ.

För att kunna delta i val till fullmäktige behöver du ha minst en gällande sakförsäkring hos oss – till exempel en försäkring för boende, lantbruk eller företag. Då har du rätt att välja den kundrepresentant som du vill ska representera dig i bolaget. Som delägare företräds även dina intressen av de ledamöter som varje mandatperiod väljs in till fullmäktige i din region och de fungerar som länken mellan dig och bolagets ledning. Det är så det fungerar i ett kundägt bolag!

Nyinvalda ledamöter för mandatperioden 2022 – 2025

Region Borås

  • Anna Thuresson, Brämhult
  • Dennis Lenberg, Borås
  • Stefan Bengtsson, Fristad
  • Per Pettersson, Borås

Region Mittenälvsborg

  • Johanna Heleander, Alingsås
  • Pernilla Ryberg, Sollebrunn
  • Torsten Beckman, Floda

Om fullmäktige

Fullmäktige består idag av 40 ordinarie ledamöter och cirka 20 suppleanter som representerar våra cirka 170 000 sakförsäkringskunder. Fullmäktige är Länsförsäkringar Älvsborgs högsta beslutande organ som på bolagsstämman bland annat utser bolagets styrelse. Utöver stämman träffar fullmäktige styrelse och representanter från verksamheten ett par gånger varje år för att diskutera angelägna frågor. Dina intressen företräds av de ledamöter som varje år väljs till fullmäktige i någon av våra 19 kommuner i länet som är representerade.

Har du frågor?

Är det något du undrar över är du varmt välkommen att mejla oss på info04-fullmaktige@lansforsakringar.se.