Fullmäktigeval

Vi är ett lokalt kundägt bolag. Våra kunder är våra enda ägare och du är en av dem. Det innebär att du har möjlighet att delta vid val av ägarrepresentanter från din kommun till fullmäktige, som är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Älvsborg.

2019 hölls valet till fullmäktige i regionerna Borås och Mittenälvsborg den 5 och 6 februari.

Fullmäktige för region Borås valdes av och bland kunderna i kommunerna Borås och Bollebygd. 

Protokoll region Borås

Fullmäktige för region Mittenälvsborg valdes av och bland kunderna i kommunerna Ale, Alingsås, Lerum och Vårgårda.

Protokoll region Mittenälvsborg

 Läs mer om oss