Nyheter

Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

Vi bedömer att ekonomin fortsatte att förbättras under oktober, osäkerheten kring återhämtningen framåt har ökat markant. Det är framförallt i Europa som vi ser en svagare utveckling än väntat. Nya skyddsåtgärder under november kommer att leda till svagare aktivitet i flera länder. Globalt sett fortsätter dock återhämtningen, om än i en något långsammare takt. Både USA och Kina går starkt. Smittspridningen och skyddsåtgärder har orsakat viss oro på finansmarknaden och nya stimulanser väntas fortfarande kommande månader.