Våra elitlag

Vi stöttar Västernorrlands elitlag för att bidra till attraktionskraften för vårt län.

Sundsvalls Damfotbollsförening

Vi är stolta och glada över att vi har så många idrottsslag på elitnivå i Västernorrland. Vi vill med vår sponsring av elitlagen bidra till att vi som bor i Västernorrland ska få njuta av idrott på elitnivå på våra idrottsarenor, men också bidra till att öka attraktionskraften för människor att flytta hit. Våra elitidrottare är också fina förebilder för länets barn och ungdomar.

Vi sponsrar: