Grannsamverkan

Vi vill bidra till ett tryggare samhälle och dela med oss av vår kunskap, därför har vi inlett ett samarbete med Polisen i Västernorrland.

Vi ska tillsammans med polisen starta fler grannsamverkansgrupper i länet och utbilda och hålla liv i de grupper som redan finns.