Grannsamverkan

Vi vill bidra till ett tryggare samhälle och dela med oss av vår kunskap och det gör vi genom att ingå i organisationen Grannsamverkan.

Grannsamverkan

Vi bidrar till ett tryggare samhälle och delar med oss av vår kunskap genom att ingå i organisationen Grannsamverkan. Detta sker genom Samverkan mot brott (SAMBO), som är en organisation bestående av Polisen, flera försäkringsbolag däribland Länsförsäkringar samt flera andra aktörer som till exempel SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa tryggare boende. På uppdrag av ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.