Ett starkt näringsliv i Västernorrland

För att utveckla ett hållbart samhälle är det viktigt för oss att stödja det lokala näringslivet och utbildningsväsendet i Västernorrland. Det skapar förutsättningar för jobb hos befintliga och nya företag samt ger upphov till idéer och innovationer som leder till tillväxt och ett större och mer utvecklat näringsliv.

Vinnarna Ung företagsamhet Västernorrland 2023
Varje år delar vi ut pris till Årets UF-företag i Västernorrland.

Vi försöker därför stimulera unga människor att ta steget att driva egna företag, vi hjälper nya företag på traven, stöttar befintliga företag och forskning. 

Vi sponsrar:
 

  • Ung Företagsamhet (UF)
    Företag, entreprenörer och ungdomar från länet är viktiga för oss. Därför stöttar vi sedan flera år tillbaka Ung Företagsamhet och deras verksamhet för gymnasieungdomar. Organisationen är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som sedan 1980 utbildar gymnasieelever i entreprenörsskap. Sedan 2010 arbetar man även på grundskolan. Läs mer om Ung Företagsamhet

  • Nyföretagarcentrum
    Nyföretagarcentrum ger de som funderar på att starta eget företag, eller redan har startat, kostnadsfri rådgivning. Erfarna rådgivare, som själv är företagare, hjälper till med affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller annat som rör företagandet. Rådgivningen kan vara kostnadsfri tack vare vårt och andra samarbetspartners finansiella stöd. Läs mer om Nyföretagarcentrum i Sundsvall, Timrå och Härnösand

  • Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet
    Den finansiella sektorn står inför flera utmaningar och aktuell kunskap behöver spridas både inom forskarsamhället och näringslivet. Arbetsmarknadsområdet är också viktigt för vår region. I det syftet stöder vi Centrum för forskning om ekonomiska relationer, CER, vid Mittuniversitetet. CER forskar om företags och individers ekonomiska relationer främst inom branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision. CER har också initierat ett branschnätverk för ett aktivt kunskapsutbyte mellan praktiker i dessa branscher, forskare och studenter. Läs mer om CER