Ett starkt näringsliv i Västernorrland

För att utveckla ett hållbart samhälle är det viktigt för oss att stödja det lokala näringslivet och utbildningsväsendet i Västernorrland. Det skapar förutsättningar för jobb hos såväl befintliga som nya företag, och ger också upphov till idéer och innovationer som leder till tillväxt och ett större och mer utvecklat näringsliv.

Vi delar ut priset Årets UF-företag 2019 till Re Mark från Härnösand.

Vi försöker därför stimulera unga människor att ta steget att driva egna företag, vi hjälper nya företag på traven, stöttar befintliga företag och forskning.

Ung Företagsamhet (UF)

Företag, entreprenörer och ungdomar från länet är viktiga för oss. Därför samarbetar vi med och stödjer Ung Företagsamhet. Organisationen är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som sedan 1980 utbildar gymnasieelever i entreprenörsskap. Sedan 2010 arbetar man även på grundskolan. 

Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER)

Den finansiella sektorn står inför flera utmaningar och aktuell kunskap behöver spridas både inom forskarsamhället och näringslivet. I det syftet stöder vi Centrum för forskning om ekonomiska relationer, CER, vid Mittuniversitetet. CER forskar om företags och individers ekonomiska relationer främst inom branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision. CER har också initierat ett branschnätverk för ett aktivt kunskapsutbyte mellan praktiker i dessa branscher, forskare och studenter.

Vi sponsrar: