Back 2 Basics - idrott och läxhjälp

GIF Sundsvall och LF Västernorrland är överens om att idrott, och den sociala skolning och sammanhållning som idrotten ger, kan göra stor skillnad under ett barns uppväxt. Därför startade GIF Sundsvall Back 2 Basics 2008 – ett projekt som har blivit ett viktigt sponsringsuppdrag för oss.

Back 2 Basics - idrott och läxhjälp
Genom Back 2 Basics får fler barn möjlighet att prova på fotboll, friidrott, handboll och ridning. Projektet har också startat läxhjälp.

GIF Sundsvall konstaterade att alltför många barn och ungdomar i stadsdelar med låg föreningsrepresentation inte deltar i föreningslivet. De saknar ofta resurser för att medverka - pengar till medlemsavgifter och träningskläder, skjuts till träningar, socialt nätverk och så vidare.

Back 2 Basics startade därför med syftet att ge fler barn chansen att utöva idrott och att bli aktiva medlemmar i en idrottsförening. Hos GIF Sundsvall handlar det om till exempel fotboll, friidrott, handboll eller ridning. Oavsett aktivitet får barnen träffa nya kompisar, samtidigt som de utvecklas socialt.

Projektet är framgångsrikt och är i dag inte bara inriktat på idrott; Back 2 Basics har också startat läxhjälp tillsammans med Nacksta bibliotek. Målet är att alla, oavsett resurser, ska ha möjlighet till extra hjälp med skolarbetet.

Läs mer om Back 2 Basics