Hållbarhet & forskning
Hållbarhet & forskning

Hållbarhet & forskning

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet - en naturlig del av Länsförsäkringsgruppens verksamhet.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vårt hållbarhetsarbete

För oss är hållbarhetsfrågan inte ny. Genom att vi är kundägda och agerar på en lokal marknad följer hållbarhetsansvaret naturligt. Sedan starten har samhällsengagemang och trygghet för kunderna varit två av våra grundpelare. För oss innebär ett hållbart företagande att på ett etiskt sätt ta ansvar för resurser i samhället och bruka dem hållbart - ekonomiskt, miljömässigt och socialt.