Reser du oförsäkrad utan att veta om det?

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller om du råkar ut för olycksfall eller blir akut sjuk under resan. Men skyddet gäller inte för sjukdomar som du redan har när du lämnar Sverige. Om du trots det reser utomlands riskerar du att själv få stå för notan om du skulle behöva behandling för sjukdomen under resan. Något som kan få stora konsekvenser för privatekonomin, eftersom kostnaderna kan bli mycket höga.

Exempel på sjukdomar som reseskyddet inte täcker är blodproppar, hjärtflimmer, cancer (hjärntumör, metastaser) eller nydiagnosticerad epilepsi. Om du ändå ger dig ut och reser riskerar du inte bara att själv få betala eventuella behandlingskostnader. Du riskerar också att få sämre sjukvård än vad som står tillbuds på resmålet om du inte kan visa att du har råd att betala.

– Drygt hälften av alla invånare i Jönköpings län har reseskydd genom sin hemförsäkring hos oss, säger Veronica Svahn som är chef för egendomsskador på Länsförsäkringar Jönköping. För att undvika tragiska händelser av det här slaget erbjuder Länsförsäkringar sina kunder ”medicinsk förhandsbedömning”, Förhandsbedömningen görs av vår samarbetspartner SOS International som avgör hur stor risken är för att sjukdomen kan komma att kräva behandling under resan.

Antingen görs bedömningen att det finns ett vårdbehov för sjukdomen, eller att det inte finns ett vårdbehov. Om bedömningen är att det inte finns ett vårdbehov kan kunden känna sig trygg i att reseförsäkringen täcker eventuella behandlingskostnader relaterade till sjukdomen.

Läkarutlåtande otillräckligt

Det räcker inte att du konsulterar din läkare inför resan om du har en sjukdom. Läkaren bedömer dina möjligheter att klara av en resa, det vill säga gör en medicinsk bedömning av ditt hälsotillstånd. Läkaren bedömer också dina möjligheter till att få vård om hälsotillståndet skulle förvärras på resmålet.

– Däremot tar läkaren inte hänsyn till vad sjukvård kostar utomlands om ditt tillstånd förvärras under resan, säger Veronica Svahn. Det är inte heller läkarens uppgift att avgöra vem som ska betala för vården. Eftersom det är vi som försäkringsbolag som tillhandahåller försäkringsskyddet för dig som ska resa, är det även vi som beslutar om vi kan ersätta vårdkostnaderna genom reseförsäkringen. Det kan inte läkaren göra och därför erbjuder vi medicinsk förhandsbedömning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veronica Svahn
Chef egendomsskador
Tel: 036-19 91 05
E-post: veronica.svahn@lfj.se

Se alla pressmeddelanden