Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett kostnadsfritt och strukturerat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan. Målet är att eleverna ska nå gymnasiebehörighet med ett bättre självförtroende inför framtiden.

Läxhjälpen

Läxhjälpen arbetar resultatfokuserat och mäter betygsutvecklingen för eleverna i programmet varje år. Läxhjälpsprogrammet finns framförallt till för elever med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst. Elever med betyg F, eller på gränsen till F i minst ett kärnämne, erbjuds att delta i programmet.

Varje läxhjälpsgrupp består av 15 elever som får hjälp av tre anställda läxhjälpare som kommer från olika inriktningar på universitet och högskola. Grupperna ses två gånger i veckan, tre timmar varje gång och eleverna och läxhjälparna jobbar mot det gemensamma målet; att alla elever ska komma in på gymnasiet med ett gott självförtroende.

Läxhjälparna är avlönade universitets- och högskolestudenter, som förutom ett givande extrajobb också blir en positiv förebild och mentor för sina elever.

För oss på Länsförsäkringar Västerbotten känns det bra och viktigt att kunna bidra till Läxhjälpens verksamhet. Vi har samarbetat med Stiftelsen Läxhjälpen sedan 2019 och stödet innebär att elever vid skolor i Västerbotten erbjuds läxhjälpsprogrammet under ett läsår.

Se filmen om Läxhjälpen här