Illustration av lätt lastbil
Illustration av lätt lastbil

Försäkring för lätt lastbil företag

  • Vi försäkrar flest bilar i Värmland
  • Assistans dygnet runt vid driftstopp
  • Krishjälp efter trafikolycka
Se pris
Så behandlar vi personuppgifter

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad ingår i försäkringen för lätt lastbil?

Innehåll Innehåll
Helförsäkring Hel
Halvförsäkring Halv
Trafikförsäkring Trafik

Personskador och skador på andras egendom.

Självrisk: 1 000 kr* (3 500 kr eller 10, 20 eller 40 procent av prisbasbeloppet för juridisk person)
*Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1 000 kronor.

Du får betalt för skador genom brand, åsknedslag eller explosion. Du kan också få ersättning för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

Självrisk: 1 800 kr

Ersätter om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.

Självrisk: 1 500 kr.
Om du väljer att reparera rutan istället för att byta den är självrisken 0 kr.

Om din lastbil blir stulen eller om du får inbrott i bilen.

Självrisk: 1 800 kr.
Om din lastbil blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

Bärgning, räddning och bogsering om lastbilen får driftstopp, som till exempel punktering.

Självrisk: 1 500 kr

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

Självrisk: 20 % av kostnaden, minst 1 000 kr.

Fel på motor och elektronik, som trasig kamkedja eller fel på kyl- och värmesystem. Gäller för lätta lastbilar som är högst tio år gamla eller som har körts längst 120 000 kilometer.

Självrisk: 3 000 kr upp till 6 000 mil, 5 000 kr upp till 10 000 mil, 7 000 kr upp till 12 000 mil

Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

Ingen självrisk

Ersätter om du tankar fel drivmedel eller tappar bort eller skadar bilnyckeln. Ersätter även skador om du råkar skada inredningen i förarkupén för lätta lastbilar som är högst åtta år gamla.

Självrisk: 1 000 kr

Skador på din lastbil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikeskörning, skadegörelse eller när lastbilen transporteras på båt eller tåg.

Självrisk: Du väljer själv 3 000 kr eller 5 000 kr.
Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1 000 kronor.

(3 000 kr/5 000 kr eller 10, 20, eller 40 procent av prisbasbeloppet för juridisk person)

Tillägg Tillägg
Tillägg Tillägg

Med tilläggsförsäkringen MER får du ett extra skydd i din bilförsäkring och tillgång till en bil i alla lägen.

Välj och jämför försäkring för lätt lastbil

Vår företagsförsäkring för lätt lastbil finns i tre nivåer: Trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och ersätter personskador och skador på annans egendom.

Halvförsäkringen ersätter bland annat olika skador på din lastbil som t.ex. brand-, glas- och maskinskada, stöld och elektronik. Den ersätter även assistans vid bärgning, räddning, rättsskydd och kris. Med en helförsäkring får du även skydd för vagnskada exempelvis vid skador på din lastbil vid trafikolycka, även om felet är ditt. 

Med tilläggsförsäkringen MER kan du utöka skyddet för din lastbil exempelvis om du behöver tillgång till hyrbil.

Ansök om försäkring för lätt lastbil företag

Kör du Toyota?

Tillsammans med Toyota har vi tagit fram en av marknadens bästa och mest omfattande försäkring för Toyotas lätta lastbilar. Försäkringen täcker det mesta du kan råka ut för.

Toyota Business Plus

Tilläggsförsäkringen MER

Med tilläggsförsäkringen MER får du ett extra skydd i din försäkring och tillgång till en bil i alla lägen.

  • Hyrbil för 75 procent lägre pris om din bil går sönder. Max 60 dagar.
  • Kontant ersättning på 100 kronor per dag istället för hyrbil.
  • Ersättning och sänkt självrisk vid krock med djur eller skadegörelse. Gäller även för halvförsäkring.

Tilläggsförsäkringar

Har du åkeriverksamhet?

Om du använder din lätta lastbil i åkeriverksamhet kan du komplettera med vår tilläggsförsäkring för verksamheten.

Transportörsansvarsförsäkring

Ger ersättning för skador på transporterat gods som du som transportör ansvarar för. Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet.

Tilläggspaket företag

Innehåll Självrisk
Egendom på verksamhetsställe
Ersätter skada orsakad av brand, inbrott eller vatten på egendom.
20 % av prisbasbeloppet
Oljeskada
Ersätter oljeskador på din eller annans egendom.
20 % av prisbasbeloppet
Avbrott/extrakostnad
Ersättning förlorat täckningsbidrag eller kostnader för att hyra lokal vid exempelvis brand.
20 % av prisbasbeloppet
Ansvar
Om du blir skadeståndsskyldig.
10 eller 20 % av prisbasbeloppet, beroende på typ av skada

Rättskydd - verksamhet
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel ett skattemål.

20 % av prisbasbeloppet plus 20 % av kostnaden därutöver

Rån
Ersätter skada eller förlust genom rån eller överfall på dig eller dina anställda.

3 % av prisbasbeloppet
Överfall
Om du eller någon av dina anställda blir skadade genom misshandel.
Ingen självrisk
Kris - verksamhet
Om du eller någon av dina anställda behöver träffa en psykolog efter till exempel ett rån.
Ingen självrisk

Förarskydd
Om du eller någon av dina anställda råkar ut för en olycka eller blir sjuka under en resa i tjänsten.

Ingen självrisk

Resgods
Ersätter skada eller förlust av förarens eller din egendom under resa i tjänsten.

20 % av prisbasbeloppet eller ingen självrisk alls beroende på vem egendomen tillhör

Frågor och svar om lätt lastbilsförsäkring