Valberedning

Länsförsäkringar Uppsala har en valberedning bestående av en ledamot från varje fullmäktigedistrikt. Ledamöterna väljs på ordinarie årsstämma för tiden till och med den ordinarie årsstämma som hålls tredje räkenskapsåret efter valet. Valberedningen utser inom sig ordförande och vice ordförande om inte dessa utsetts av årsstämman.

  • Valberedningen ska lämna förslag till
    val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  • arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete 
  • val av revisorer genom upphandling samt
  • efter framställan från Bolagets styrelse, lämna förslag till kandidater till andra funktioner.

Valberedningen ska också ansvara för lämplighetsprövning av ledamöter som föreslås till styrelsen samt inför fullmäktigeval lämna förslag på personer som kan väljas till fullmäktigeledamöter

Valberedning 2023

Profilbild för Angelique Prinz Blix

Angelique Prinz Blix

Hållbarhetsspecialist, ordf valberedning
Profilbild för Emma Eriksson

Emma Eriksson

Redovisningskonsult
Profilbild för Ulf Gärdebo

Ulf Gärdebo

Ingenjör
Profilbild för Christina Williamsson Liw

Christina Williamsson Liw

VD / entreprenör
Profilbild för Åsa Geijstedt

Åsa Geijstedt

Idrottslärare
Profilbild för Henrik Skälstad

Henrik Skälstad

Lantmästare/lantbrukare
Profilbild för Owe Fröjd

Owe Fröjd

Egen företagare