Amo Obaidas tennis för nyanlända

Amo Obaida var en av våra Trygghetshjältar 2015. Hans projekt syftar till att genom idrott, glädje och kulturella och allmänbildande aktiviteter inkludera nyanlända barn och ungdomar i det svenska samhället.

Amo Obaidas tennis för nyanlända

Uppsökande och inbjudande verksamhet

Amo Obaida består av två delar. Först den uppsökande verksamheten där Obaida besöker
barn och ungdomar i skolor och fritidsgårdar i exempelvis Gränby, Sävja, Stenhagen och
Gottsunda. Barn och ungdomar får spela ”street tennis” på gården eller inne i fritidslokalen. Alla vet vilka tider som gäller och schemat är löpande på veckobasis. På aktiviteterna är det barn med såväl svensk som utländsk bakgrund.

Den andra delen är när barn och ungdomar besöker UTK Hallen framförallt på  helgkvällar. 100-tals ungdomar spelar tennis, squash, fotboll, badminton
och har det väldigt roligt tillsammans. Under kvällen serveras fika och man får ibland även besök av någon person som har egna erfarenheter av lyckad integration. Han eller hon presenterar sin ”story” hur de har lyckats. Dessa föreläsningar har visat sig ge barnen och framförallt ungdomarna mycket inspiration. 

Tennis och integration på riktigt

Förutom de aktiviteter som bedrivs jobbar Amo Obaida även med att få in barnen och ungdomarna i den ordinarie verksamheten. Inför 2017 har man i projektet budgeterat 5 terminsavgifter så att barn som annars inte skulle ha haft eknomiska förutsättningar ska kunna vara med i den ordinarie verksamheten som UTK bedriver. 

Inom projektet är det viktigt att barn och ungdomar från alla bakgrunder möts. Därför är det självklart att arrangera aktiviteter och träningar för alla. Att jobba över gränserna, och få barnen och ungdomarna att mötas under roliga och kamratliga former, är projektets vinnande koncept.

Läs mer om våra samhällsengagemang