Villkor, lantbrukskund

Låt oss ta hand om dina banktjänster och försäkringar så får du kundbonus.

Allt utgår från boendedelen i din lantbruksförsäkring, därefter kan du bli Bronskund, Silverkund eller Guldkund. 

Bronskund - 5 procent rabatt

Du får 5 procent rabatt på hushållets privata försäkringar* om du eller ditt hushåll har boendeförsäkring + ytterligare en försäkring hos oss.

Silverkund - 10 procent rabatt

Du får 10 procent rabatt på hushållets privata försäkringar* om du eller ditt hushåll har boendeförsäkring + något av följande hos oss:
Aktivt privatkonto/rörelsekonto med kort
Regelbundet sparande på minst 500 kronor/månad
Kapital på minst 200 000 kronor

Guldkund - 20 procent rabatt

Du får 20 procent rabatt på hushållets privata försäkringar* om du eller ditt hushåll har boendeförsäkring + ett aktivt privatkonto/rörelsekonto med kort + något av följande hos oss:
Regelbundet sparande på minst 500 kronor/månad
Kapital på minst 200 000 kronor

Övrigt

Kundbonus hanterar enbart privatpersoner det vill säga försäkringar som är registrerade på personnummer. På försäkring för lantbruksföretag och försäkring för hästverksamhet rabatteras endast boendedelen

Med aktivt privatkonto/rörelsekonto avses att det finns regelbundna insättningar av lön, studiemedel, pension eller annan inkomst. Det ska även finnas ett anslutet VISA-kort till kontot.
 

*Gäller inte liv-och pensionsförsäkringar, olycksfall- och sjukförsäkring för vuxna och Agria Djurförsäkringar. Rabatten gäller inte korttidsförsäkringar exempelvis prova på försäkringar, importförsäkringar och tillfällig utlandsvistelse. Rabatten räknas exklusive skatt på trafikförsäkringen och grundpremien. Rabatten räknas inte på minimipremier, för en fordonsförsäkring är den 160 kr och för övriga sakförsäkringar 300 kr.

.