Blanketter

Här finns de blanketter som du kan använda för att ändra dina pensions- eller kapitalförsäkringar.

Blanketter som undertecknas med BankID

Övriga blanketter

Om du vill ändra till förmånstagare som inte finns angivna i förmånstagarblanketterna, är du välkommen att kontakta ditt länsförsäkringsbolag eller din försäkringsförmedlare.

Förköpsinformation, faktablad och villkor