Våra experter

Här hittar du kontaktuppgifter till våra experter inom områdena privat- och makroekonomi, naturskador, försäkring, pension och hälsa. 

Gemensamma experter

Profilbild för Susanne Fagerberg

Susanne Fagerberg

Naturskadespecialist och även skadeexpert inom sakförsäkring, som boende- och reseförsäkring, bil-, vatten- och brandskador, inbrott och stöld.
Profilbild för AnnaCarin Eriksson

AnnaCarin Eriksson

Tjänstepensionsexpert med fokus på tjänstepension och trygghetslösningar för småföretag, övergripande frågor kring sparande och placeringar.
Profilbild för Niklas Huss

Niklas Huss

Innovationschef med fokus på digitalisering, transformation av verksamheter, innovation och hur vår digitala omvärld påverkar oss allt från samhället i stort till organisationer och individen. Vikten att vi förflyttar oss från att arbeta reaktivt till proaktivt.
Profilbild för Pressjour Länsförsäkringar

Pressjour Länsförsäkringar

Kontakta oss med pressfrågor.

Kontakta oss med pressfrågor.

Profilbild för Kristina Ström Olsson

Kristina Ström Olsson

Hälsostrateg, driver hälsofrågor och faktorer som skapar drivkraft för en arbetsgivare att jobba förebyggande inom hälsa och arbetsmiljö med syfte att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron på arbetsplatser.
Profilbild för Emma Persson

Emma Persson

Privatekonom med inriktning på bostadsmarknaden, sparande, pension, familjeekonomi och försäkring. Bevakar händelser som påverkar privatekonomin ur individens perspektiv och hur man bygger en finansiell trygghet för sig själv och sin familj.
Profilbild för Johan Litsmark

Johan Litsmark

Naturskadespecialist med särskild expertis inom klimatrelaterade frågor gällande jord- och skogsbruk samt hur vi kan bygga det robusta och hållbara samhället.
Profilbild för Alexandra Stråberg

Alexandra Stråberg

Chefekonom med fokus på makroekonomi och hållbarhet. Bevakar finansiella marknaderna, penningpolitik och finanspolitik. Både den konjunkturella utvecklingen och strukturella frågor som påverkar den ekonomiska utvecklingen.