Våra experter

Här hittar du kontaktuppgifter till våra experter inom områdena privat- och makroekonomi, naturskador, försäkring, pension och hälsa. 

Gemensamma experter

Profilbild för Anders Nordberg

Anders Nordberg

Senior ekonom som bevakar global och svensk ekonomi, räntor och bomarknad. Makroekonomisk expert med fokus på kopplingen mellan den makroekonomiska utvecklingen och de finansiella marknaderna, penningpolitik och finanspolitik. Analyserar och diskuterar både den konjunkturella utvecklingen och strukturella frågor som påverkar den ekonomiska utvecklingen.
Profilbild för Susanne Fagerberg

Susanne Fagerberg

Skadespecialist inom bland annat inbrott och stöld, boende- och reseförsäkring, bil-, vatten- och brandskador
Profilbild för Tua Holgersson

Tua Holgersson

Vd, Länsförsäkringar Fondliv. Är mycket engagerad i att småföretagarens trygghetssituation måste prioriteras högre och att dessa företag har en utsatt situation. Har konsekvent belyst vikten av ett helhetsperspektiv på ekonomisk trygghet och att göra pension enklare och mer begripligt. Det var en av anledningarna till att hon låg bakom boken "Småföretagare – Öka din pension" med hjälp av Min Pension och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Förutom pensionsfrågorna är Tua mycket engagerad i de utmaningar som branschen står inför kopplat till regelverk, teknikutveckling och nya affärsmodeller.
Profilbild för Pressjour Länsförsäkringar

Pressjour Länsförsäkringar

Kontakta oss med pressfrågor.

Kontakta oss med pressfrågor.

Profilbild för Kristina Ström Olsson

Kristina Ström Olsson

Hälsostrateg. Nationalekonom med lång erfarenhet av samhällsekonomiska analyser inom offentlig sektor med särskilt fokus på socialförsäkring, arbetsmarknad och hälso- och sjukvård. Kristina jobbar som hälsostrateg på Länsförsäkringar med hälsofrågor och med faktorer som skapar drivkraft för en arbetsgivare att jobba förebyggande inom hälsa och arbetsmiljö med syfte att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron på arbetsplatser.
Profilbild för Emma Persson

Emma Persson

Privatekonom. Privatekonomisk expert med gedigen kunskap om exempelvis bostadsmarknaden, sparande, pension och familjeekonomi. Kommenterar och diskuterar händelser i samhället och omvärlden som påverkar privatekonomin ur individens perspektiv och vet hur man bygger en finansiell trygghet för sig själv och sin familj.
Profilbild för Johan Litsmark

Johan Litsmark

Naturskadespecialist med särskild expertis inom klimatrelaterade frågor gällande jord- och skogsbruk