Uträkning: Minus för de flesta vid en skilsmässa

Att skiljas kommer med stora kostnadsökningar, utöver att det är psykiskt jobbigt och tungt. Som nyskild singelförälder med två barn kan månadskostnaderna för hen öka med 12 000 kronor till totalt 34 000 kronor. I många fall riskerar de nya och högre kostnaderna överstiga den disponibla inkomsten. Det visar en analys av Länsförsäkringar som räknat ut hur mycket en skilsmässa kan innebära i ökade utgifter för en genomsnittlig barnfamilj. -Siffrorna visar att det är ekonomiskt svårt att skiljas. I de fall man skiljer sig kommer det med så pass höga kostnadsökningar för boendet att man kanske tvingas flytta till ett område med lägre bostadspriser eller bo relativt trångt. Att kapa höga utgifter som att sälja bilen kan vara ett annat alternativ för att få ihop vardagskalkylen, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. Se bilaga med skilsmässor i samtliga län samt uträkning om hur pass mycket dyrare det kan bli för en nyskild singelförälder.

Stefan Westerberg2

Ökade kostnader som skild singelförälder

Länsförsäkringar har räknat på hur ekonomin kan bli vid en skilsmässa för en typisk tvåbarnsfamilj. En genomsnittlig barnfamilj, som bor i en villa med normala vardagsutgifter, har totala kostnader runt 43 000 kronor i månaden. Det ger en kostnad på 22 000 kronor i månaden per vuxen.

Efter skilsmässan har motsvarande singelförälder, som nu bor i en bostadsrätt på 75 kvadratmeter i samma område, kostnader på cirka 34 000 kronor i månaden. Det är en ökning på 12 000 kronor.

Disponibel månadsinkomst för ensamstående med barn är 28 000 kronor. En typisk singelföräldern riskerar således att få kostnader som vida överstiger månadsinkomsten.

Samtidigt ser kalkylen olika ut i Sverige. I exempelvis Göteborg kan en typisk nyskild singelförälder med två barn gå back med drygt 6 000 kronor i månaden medan en singelförälder i Piteå kan få över knappt 3 000 kronor.

-Att skiljas är en stor förändring i livet och är ofta förenat med stor stress. Och dessvärre kommer det även med stora kostnadsökningar som för många är svårhanterliga. Siffrorna visar att kostnaderna ökar med närmare 60 procent om man går från sambo till singel med barn. För att inte kostnaderna ska bli större än det man får ut i lön måste man antingen flytta till ett område med lägre bostadspriser eller bo på väsentligt mindre boyta alternativt ta bort några av sina tidigare utgifter, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Färre separerar – ekonomin spelar roll

Förra året var drygt 58 000 hemmaboende barn i Sverige med om att deras föräldrar separerade. Andelen har sjunkit något de senaste åren. 2022 uppgick antalet skilsmässor till 21 531, som även de minskat de senaste åren.

- Nedgången i antalet skilsmässor kan eventuellt hänga ihop med de sämre ekonomiska tiderna, de högre kostnaderna och de stigande boräntorna. En separation leder allt som oftast till sämre ekonomi och lägre levnadsstandard än man tidigare haft i sitt liv. Och för vissa kan det vara helt omöjligt att klara alla omkostnader på egen hand, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

- I tidigare undersökningar Länsförsäkringar gjort anger 3/4 av medel- och -höginkomsttagarna att ekonomin kan vara en bidragande orsak till att man inte skiljer sig. Och det är främst kvinnor som anger att de inte skulle ha råd att separera. Det har att göra med att kvinnor i genomsnitt har 20 procent lägre disponibel inkomst jämfört med män, som betyder att man har svårare att klara ekonomin som nyskild singelförälder, avslutar Stefan Westerberg.

Men det går att förbereda sig. Här är några tips som kan vara bra att följa innan separationen:

  • Räkna igenom din ekonomi för att ta reda på om det är ekonomiskt möjligt att klara dig själv. Hur mycket kan du exempelvis låna för att köpa en bostad?  Ta gärna hjälp av banken.
  • Om ni har olika inkomster, fördela utgifterna så att båda har råd med ett sparande. Har du ett sparande som kan användas till att täcka omkostnader i samband med en flytt eller kontantinsatsen till ett eget boende? Tänk på att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods och ska delas lika i skilsmässan om ni är gifta.  
  • Är du den som tagit störst ansvar för barnen och exempelvis arbetar deltid? Se till att du kompenseras för det i form av ett eget sparande som görs till enskild egendom.
  • Ställ er i bostadskö så att det finns flera boendealternativ om det skulle behövas. Det är inte säkert att du har ekonomisk möjlighet att köpa ett boende.
  • Ordna juridiska avtal så att allt är i sin ordning den dagen det behövs. Exempelvis är ett äktenskapsförord särskilt viktigt om du har ett sparande som är tänkt att vara dina egna pengar.
  • Var noga med beslutsdatumet. Den dag då själva ansökan om skilsmässa registreras hos tingsrätten, den så kallade brytdagen, har stor betydelse för bodelningen. Det är tillgångarna och skulderna som finns i boet just vid detta datum som kommer att ingå i bodelningen. Det innebär alltså att om din partner köper en bostadsrätt efter brytdatumet, så ingår inte värdet av denna i det gemensamma boet. Inte heller om din partner skänkt bort en större summa pengar före brytdatumet.
  • Se över och uppdatera dina papper. När du väl har tagit dig igenom separationen är det dags att ta ett omtag vad gäller dina viktiga papper. Se över dina försäkringar, behöver dessa någon annan förmånstagare? Behöver du höja din premie? Vem står som arvtagare på testamentet – kanske behöver du utse förvaltare som kan förvalta barnens arv om du går bort?

För ytterligare information kontakta:
Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 073 – 968 30 44
Stefan.Westerberg@lansforsakringar.se
Länsförsäkringars pressjour, telefon 08–588 418 50, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden