Av: Mattias Haräng

Ny rapport: 2 av 10 barn och ungdomar når rekommendationen kring fysisk aktivitet

En ny rapport (PEP-rapporten 2022) visar att endast 2 av 10 barn och unga når rekommendationen kring fysisk aktivitet**. Redan från fyra års ålder syns dessutom en skillnad mellan könen där en större andel flickor inte når rekommendationen jämfört med pojkar.

Barn och ungas val av livsstil är inte heller speciellt glädjande: bara fyra procent av dagens barn och unga rör på sig enligt rekommendationen och äter enligt kostråden kopplat till frukt och grönsaker samt fisk.

- Att endast 4 procent av barn och unga idag har en hälsosam livsstil är oroväckande, framförallt för den enskilda individens framtida hälsa, men också för folkhälsan i stort , säger Ann-Sofie Wesslén-Weiler, hållbarhetsansvarig vid Länsförsäkringar Gävleborg.

Ann-Sofie berättar Länsförsäkringar Gävleborg vill ge barn och unga bättre förutsättningar att kunna röra på sig. Tillsammans med Föreningsalliansen i Bollnäs väcker man nu liv i slumrande Skol-IF-föreningar i Hälsingland.

- Det är ett dilemma att många skolbarn från, säg, tredje klass och uppåt slutar tidigt, har egen nyckel hem och därför bara går hem efter skolan. Kanske blir det också sittande med en surfpatta? Det här vill vi ändra på. Därför erbjuder vi nu erbjuda meningsfulla aktiviteter efter skoltid, säger Björn Lans, verksamhetsledare vid Föreningsalliansen i Bollnäs.

Skapa hälsosam livsstil

Innehållet i aktiviteterna kan variera, en del handlar om att röra på sig. Andra rustar eleverna med kunskap som är viktigt att ha för att de ska kunna skapa en hälsosam livsstil.

LFG-informerar_730x380.jpg

Under året som gått har Länsförsäkringar Gävleborgs rådgivare exempelvis besökt Granbergskolan i Bollnäs för att prata ekonomi och sparande.

- Alla de här aktiviteterna är viktiga för att eleverna ska må bra och för att de ska kunna klara av skolan, få ett jobb och en ekonomi som så småningom ger dem en möjlighet att stå på egna ben, säger Ann-Sofie.

Satsningen på Skol-IF är möjlig tack vare finansieringen från Länsförsäkringar Gävleborg.

Exempel på aktiviteter som Skol IF genomfört under 2022
 • Granbergsskolan. 264 elever, åk F-6
  Skol-IF aktiviteter har genomförts 1-2 gånger per vecka. Eleverna har fått prova bowling, padel, styrketräning, käpphästhoppning, badminton, bakning, skidåkning och olika lekar. De har också fått lära sig mer om ekonomi och sparande. Totalt 795 deltagartillfällen*, av dessa var 400 flickor och 395 pojkar.
 • Arbråskolan, 276 elever, åk F-9
  Ett slumrande Skol-IF har väckts till liv och fått en ny styrelse. Under hösten har 13 aktivitetstillfällen genomförts – dessa har bjudit på fotboll, innebandy, basket, hinderbana, dans och olika former av lekar. Totalt 122 deltagartillfällen* där 36 var tjejer och 86 killar.
 • Kilberg/Rensbackens skola, 360 elever, åk F-6
  En ny Skol IF-verksamhet har startats upp. Uppstart av aktiviteter i Skol-IF:s regi under november månad. Totalt tre aktivitetstillfällen genomfördes innan jul. Totalt 32 deltagartillfällen*.
 • Nyhamre skola, 382 elever, åk F-6
  Aktiviteter inom ramen för Skol-IF håller på att startas upp

* Ett deltagartillfälle är varje gång en person deltar i en aktivitet. Om en idrottare har deltagit i en aktivitet två gånger på en vecka så är det två deltagartillfällen.

Kontakt

** Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation bör barn och unga vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Mer rekommendationer gällande fysiskt aktivitet och mat hittar finns på www.folkhalsomyndigheten.se 

Se alla pressmeddelanden