Tre av fyra chefer tror att försämrad prestationsförmåga på jobbet beror på privata problem

När vi frågar cheferna bland landets småföretag om vad som försämrar deras egen och medarbetarnas prestationsförmåga på jobbet svarar tre av fyra att de tror att det är privatrelaterade problem. Samtidigt svarar 42 procent att stressen ökat den senaste tiden. Det visar en undersökning gjord av Novus, på uppdrag av Länsförsäkringar.

Kristina-Strom-olsson-3

– Även om problemen är privatrelaterade måste arbetsgivaren vara uppmärksam. Tillsammans med en högre stressnivå på arbetsplatsen kan problemen leda till fysisk eller psykisk ohälsa och i förlängningen till sjukskrivning och vad det innebär i form av lidande, kostnader och annat, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Undersökningen visar också att var fjärde chef upplever att de varken har kompetens eller verktyg som till exempel oberoende expertstöd för att hantera fysisk eller psykisk ohälsa bland medarbetarna. Däremot anser kvinnliga chefer i högre utsträckning att de har kunskap att hantera fysisk och psykisk ohälsa jämfört med manliga chefer. De chefer som anser att de har verktyg för att hantera ohälsa jobbar i större utsträckning på företag som omsätter 10 miljoner kronor eller mer, medan chefer på företag som omsätter lägre belopp i större utsträckning svarar att de saknar verktyg.

– Vi ställde frågan om man anser sig ha kompetens eller verktyg för att hantera psykisk ohälsa även 2018 och vi ser en positiv förflyttning. Då svarade 60 procent av cheferna att de saknade kompetens och runt hälften att de saknade verktyg. Ett minskat stigma och att man i större utsträckning ser till att ha stöd att tillgå kan vara bidragande faktorer, säger Kristina Ström Olsson.

Den 1 juli 2018 skärptes reglerna för arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar. Bland annat måste arbetsgivaren ta fram en arbetsanpassnings- och rehabiliteringsplan senast på den 30:e sjukskrivningsdagen om sjukskrivningsperioden bedöms bli 60 dagar eller längre. Arbetsgivaransvaret gäller oavsett orsak till ohälsan.

– Detta är ytterligare ett skäl till att tidigt ta tag i eventuella problem, oavsett om de är privat- eller arbetsrelaterade. Tidiga insatser gör stor skillnad och minskar risken för lång sjukskrivning. Här finns allt att vinna på att jobba med främjande och proaktiva hälsoinsatser på arbetsplatsen, säger Kristina Ström Olsson.

Så kan du som chef bidra för att minska stress och öka arbetsförmågan

  1. Ha ett tydligt och coachande ledarskap och se till att du själv och medarbetarna får tid för återhämtning.
  2. Arbeta systematiskt med arbetsmiljön, kommunicera och lyssna in medarbetarnas perspektiv.
  3. Säkerställ tillgång till ett oberoende expertstöd och ta hjälp av sjukvårdsförsäkring, företagshälsovård, strukturerat program eller på annat sätt.

Om undersökningen:

Undersökningen gjordes bland företagare med 1–10 anställda i Sverige under augusti och september 2020 av Novus på uppdrag Länsförsäkringar. Syftet med undersökningarna är att undersöka företagares inställning till hälsa. Frågorna som ställdes: Vilken typ av problem tror du främst försämrar din och de anställdas prestationsförmåga på er arbetsplats? I vilken grad upplever du att stressen har ökat bland dina medarbetare? Har du som chef kompetens, det vill säga kunskap, att hantera psykisk/fysisk ohälsa hos dina medarbetare? Har du som chef verktyg att hantera psykisk/fysisk ohälsa?

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar eller @forsakringar

För ytterligare information kontakta:

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar, 072-141 12 41

Presskontakt, telefon 08-58841850

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden