Tänk på brandrisken när du eldar och grillar

Strålande vårväder tillsammans med att vi är många som nu tänker att vi bäst umgås utomhus, gör att många kan lockas av att träffas för att elda och grilla ute i naturen. Tänk på att det är väldigt torrt i naturen nu och risken för skogsbränder är stor i länet. Vi har redan sett gräsbränder i vår och vill förstås inte att det ska bli flera.

Jens Liljeby

Länsförsäkringar Gävleborgs naturskadespecialist Jens Liljeby ger några råd för vad man ska tänka på just nu:

- Om du tänker grilla, använd fasta eldstäder eller grill med ben så att du kommer upp från allt brännbart i naturen. Det är dessutom bäst om du kan ha nära till vatten eller har med vatten ut för att kunna släcka elden ordentligt. Engångsgrillar är inte att föredra men använder du en sådan behöver du vara extra försiktig och blötlägga runt om grillen innan den tänds.

Det är dessutom många som passar på att jobba i trädgården och tar hand om trädgårdsavfallet genom att elda.

-Jag tycker absolut att det bästa är att åka med trädgårdsavfallet till en återvinningscentral istället, säger Jens Liljeby. I synnerhet när det är så torrt som det är i Gävleborg just nu. En liten gnista kan lätt antända det torra underlaget. Om det dessutom blåser är spridningsrisken ännu större.

Om man ändå väljer att elda ska man anmäla detta till räddningstjänsten. Om möjligt 24 timmar innan man påbörjar.

Följ gärna brandriskprognoser från SMHI eller kolla vad Räddningstjänsten skriver om läget lokalt. Det finns också en app, ”Brandrisk Ute”, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillhandahåller. Med dessa hjälpmedel kan du lätt hålla koll på brandrisken där du bor eller befinner dig.

 

- Och ta alltid med telefonen så att du kan larma 112 om olyckan skulle vara framme, avslutar Jens Liljeby.

Om oss Länsförsäkringar Gävleborg är ett lokalt kundägt bolag som nära erbjuder privatpersoner och företag tjänster med en helhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Visionen är att jobba för ett tryggt och attraktivt Gävleborg i hållbar tillväxt. Vi är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans utgör Länsförsäkringar. De 23 bolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB. Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter.

Se alla pressmeddelanden